Kan du lova att Vingåker kommer få en ny idrottshall under kommande mandatperiod?

 1. KD Vingåker har i sitt valprogram för 2019-2022 att vi att en ny sporthall byggs. Många föreningar har svårt att få tider i den nuvarandehallen pga. att den är uppbokad. Men som alltid är det kommunens ekonomi som avgör det hela.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 2. Vi har i vårat valprogram planering för ny sporthall, men att lova att den står helt klar innan nästa mandatperiods slut kan vi inte göra. Ny sporthall är en prioriterad investering som vi redan arbetar med.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 3. Kommunen kommer få en ansträngd ekonomi framöver, det är stora investeringar just nu och som väntar. Det medför ökade räntor och amorteringar samtidigt som befolkningen blir äldre och mer resurser behövs till vård och omsorg. Skolan är också viktig och behöver resurser. Därför vill vi vara försiktiga med ekonomin och prioritera resurser till vård, skola, omsorg och förutsättningar för fler invånare och företag till kommunen. Finnas ekonomiskt utrymme kan vi tänka oss en ny idrottshall.

  NEJ
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige och riksdag
 4. En ny sporthall är en stor investering, precis som t ex en konstgräsplan. Tyvärr ser kommunens budget för de kommande åren inte så bra ut och under de förhållandena så måste vi prioritera kärnverksamheten.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 5. Miljöpartiet vill i första hand se till att kommunen får en konstgräsplan. Sedan får kommunens ekonomi avgöra om det går att satsa pengar på en ny idrottshall.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 6. Tack för din fråga!
  Vi bygger ny skola och förskola så därför finns inga ekonomiska resurser för det tyvärr.

  NEJ
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 7. Eftersom kommunen har en ansträngd ekonomi som knappt räcker till kärnverksamheterna. Om vi ökar befolkningen i kommunen och får betydligt mer skatteintäkter finns det i framtiden större chans att satsa på andra saker t.ex idrottshall.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker