Kan du lova att Vingåker inte kommer att höja skatten kommande mandatperiod?

 1. Tack för din fråga!
  Det kan jag tyvärr inte lova eftersom vi har stort underskott i budgeten nu, men vi har för tillfället inte för avsikt att höja skatten, då vi redan idag tycker att den är hög. Vi kommer att jobba med andra lösningar för att få in pengar till kommunen.

  NEJ
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 2. I Vingåker betalar vi i dag 33,50 kr per hundralapp i skatt vilket är högst i länet. Centerpartiet vill se fler skattebetalare, inte färre som tvingas betala allt högre skatt. Därför har vi tagit fram ett helt program med åtgärder för fler invånare och företag och hoppas kunna få genomföra dessa förslag efter valet. Sedan måste vi vara restriktiva med nya utgifter och investeringar som inte är absolut nödvändiga eller som inte ger besparingar.

  JA
  Ing-Mari Frössevi och Robert Davidsson
  Kandidater till kommunfullmäktige
 3. Vi har ingen skattehöjning med i valprogrammet. Men jag kan inte lova något i den frågan, det beror helt på vilken budget som kommer att tas på riks och i kommunen inför 2019, med andra ord hur valresultatet blir.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. Svaret blir ja, men detta förutsätter att vi får flera nya innevånare som är goda skattebetalare och att riksdag och regering uppfyller de löften som nu i valtider ställs ut. Hur hög servicenivå som Vingåkers kommun kommer att kunna erbjuda är beroende av att vi använder den nya tekniken som utbyggnaden av bredband ger oss. Detta gäller både oss medborgare och företagen i kommunen.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 5. Nej. Intäkter och utgifter måste gå ihop. Vi vill bygga en stark skola och barnomsorg, trygg äldrevård, mer synlig polis m.m. Där behövs allas vårt ekonomiska bidrag.

  NEJ
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker
 6. Skatten bestäms ju av majoriteten. Om Moderaterna i Vingåker hamnar i majoritet kommer vi göra allt för att klara ekonomin i kommunen utan skattehöjningar. Om vi hamnar i opposition även efter valet minskar givetvis vår möjlighet att agera i frågan.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 7. Det är helt beroende på hur valresultatet blir både på riks-och kommunal nivå

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet