Kan du lova att Vingåker får en konstgräsplan under kommande mandatperiod om ditt parti får makten?

 1. Nej det kan vi inte lova. Vi måste prioritera kärnverksamheten och som ekonomin ser ut just nu och under de kommande åren finns inte utrymme för sådana investeringar i budgeten. Självklart kan vi ändra oss om ekonomin utvecklas annorlunda.

  NEJ
  Charlotte Prennfors
  Oppositionsråd
 2. I vårt valprogram för 2019-2022 finns byggandet av ny sporthall med, vilket vi hoppas att kommunens ekonomi tillåter. Om ekonomin ger möjlighet till konstgräs , vore det givetvis positivt.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. Ja, vi kan lova att arbeta vidare på den motion vi tidigare lagt i frågan.  
  Vi vill gärna att man ser över miljökonsekvenserna och väljer ett konstgräsplan som är så bra som möjligt för miljön.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande i Vänsterpartiet Vingåker
 4. Vi vet redan nu att kommunen kommer få en ansträngd ekonomi framöver, vi har stora investeringar just nu och som kommer de närmsta åren. Det medför ökade räntor och amorteringar samtidigt som vår befolkning blir äldre och mer resurser kan behövas inom vård och omsorg. Skolan är också en viktig kärnverksamhet som behöver resurser. Därför vill vi vara försiktiga med ekonomin och prioritera resurser till vård, skola, omsorg och förutsättningar för fler invånare och företag till kommunen.

  NEJ
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 5. I vårt valmanifest har vi med byggande av en konstgräsplan. Den ska byggas på bästa miljövänliga sätt.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 6. Att lova att det ska genomföras under mandatperioden vågar vi inte. Den ligger i planen för ett nytt sportcenter men att det hinner bli färdigt denna mandatperiod är inte säkert.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 7. Nej till konstgräsplan i dagsläget.
  Får kommunen en bättre ekonomi som räcker till mer än våra kärnverksamheter så är vi villiga att utreda möjligheten och kostnaden för en konstgräsplan.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker