Kan du lova att utreda om Vingåkers kommun ska slås ihop med exempelvis Katrineholm för att lätta på skattetrycket för oss invånare? Kommunen är för liten.

 1. Det är inget som vi har med i vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod. Men med tanke på regionbildanden runt om i landet så vet man inte hur det ser ut framåt. Däremot är vi väldigt intresserande av fler samarbeten med både Katrineholm och Flen. Tex specialfunktioner inom samhällsbyggnad mfl.

  NEJ
  Charlotte Prennfors
  Oppositionsråd
 2. Samverkan med andra kommuner är den möjlighet som vi i KD arbetat för i många år. Det gäller framför allt kommunala sektorer där stora resurser och specialkompetens krävs. T.ex. räddningstjänsten.. Det ger oftast både lägre kostnader och bättra service till oss medborgare.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. Nej, vi tycker att även små orter i landsbygden ska leva.
  En samverkan däremot mellan kommuner i viktiga gemensamma frågor tycker vi är en självklarhet, det frigör mer resurser till en lägre kostnad.
  Att betala skatt är något bra så länge den används till vår gemensamma välfärd och så länge den slipper hamna i vinstkapitalisternas fickor och hemliga skattekonton.

  NEJ
  Tiina Rokka
  Ordförande i Vänsterpartiet Vingåker
 4. Vi vill att beslut fattas så nära de medborgare som berörs och tror inte på en kommunsammanslagning med ökat avstånd mellan invånare och beslutsfattare. Däremot vill gärna utveckla samverkan med andra kommuner om det gynnar invånarna i Vingåker men det behöver inte enbart vara med Katrineholm. Det finns många områden att utveckla samverkan inom även om det skulle vara en länsgräns i vägen. Exempelvis kan Finspång, Kumla, Hallsberg och Örebro vara intressanta kommuner att samverka med.

  NEJ
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 5. Vi i Miljöpartiet tror på samarbete över kommungränserna. Däremot tror vi en sammanslagning gör att besluten fattas för långt bort från Vingåkers kommuninvånare. Beslut ska fattas nära medborgarna.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 6. Beslut ska tas så nära våra invånare som möjligt. Samverkan över kommungränser är något som vi arbetar med och ska fortsätta att utveckla.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 7. Ja till en kommunsammanslagning men inte nödvändigtvis med Katrineholm. Vi är villiga att få frågan utredd.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker