Kan du lova att skolan ska satsa mer på solidaritet och medmänskliga värderingar i sitt lärande?

 1. Absolut, din fråga ligger helt i linje med Miljöpartiets värderingar.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 2. Ja, såtillvida att det ryms inom gällande kurs- och läroplaner och inte innebär merarbete för våra redan pressade lärare. I Lgr 11, den nu gällande läroplanen, finns det redan uttalat som viktiga och centrala moment. Detta arbetar man redan med ute på våra enheter så det är inte svårt att ställa sig bakom.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. Ett jätteviktigt arbete för våra lärare att arbeta med våra elever i dom förhållningssätten, dels för en mer jämlik skola och dels för ett solidariskt och medmänskligt samhälle.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. Tack för din fråga!
  Vingåker jobbar idag med den gällande läroplanen, där finns redan detta uttalat som en mycket viktig fråga och det anser vi att fortsätta med.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 5. I läroplanen finns detta med. Det gäller att alla står upp för dessa grundläggande värderingarna. Här har föräldrarna ett stort ansvarsom goda förebilder , liksom vi alla medborgare.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 6. Skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Grunden för att eleverna ska nå kunskapsmålen är att de mår bra, känner trygghet i skolan och tycker att det är roligt att gå i skolan. Centerpartiet vill verka för att en god arbetsmiljö utvecklas på varje skola för alla medarbetare i lärandet – både elever och personal; psykiskt (krav och förväntningar efter elevens förmåga, känna trygghet, lust och glädje), socialt (goda relationer, respekt från omgivningen).

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige