Kan du lova att sfi får mer resurser?

 1. Både ja och nej. Sfi ska få de resurser som elevantalet kräver. En ökad elevmängd kräver givetvis ökade resurser medan en minskning logiskt sett borde innebära lägre resurskrav. Vi ser givetvis att så många som möjligt som har behov ska gå Sfi, det är ett mycket viktigt steg in i det svenska samhället.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Ja. Vänsterpartiet vill att alla nyanlända får undervisning i SFI och samhällsorientering från dag ett. Språket är A och O när det gäller integrering. Vänsterpartiet kommer arbeta för att Viadidakt förlägger fler SFI kurser i Vingåker.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande i Vänsterpartiet, Vingåker
 3. Att lära sig svenska måste vara en skyldighet, står det i vårt lokala valprogram. Detta innebär att SFI skall ha de resurser som krävs.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 4. Det beror på vad man menar med resurser. En bra Sfi är avgörande för att komma in i samhället och in i arbete. Därför bör undervisningen vara av god kvalité. Sfi har ekonomisk tilldelning efter behov.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 5. Inom den totala budgeten och uppdraget som Viadidakt har, den gemensamma organisationen med Katrineholm och som bland annat ansvarar för sfi, vill Centerpartiet se att en större andel av verksamheten prioriteras och förläggs i Vingåker. På så vis kan vi få mer verksamhet för de pengar som Vingåkers skattebetalare bidrar med. Vi vill också se fler sk. snabbspår där personer med erfarenhet från ett yrke kan få läsa specialinriktade sfi-kurser, exempelvis vård-sfi.

  JA
  Ing-Mari Frössevi och Robert Davidsson
  Kandidater till kommunfullmäktige
 6. Miljöpartiet medverkar gärna till utökade resurser till sfi.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 7. Det är oerhört viktigt att fler människor får möjlighet att gå på SFI eftersom språket är nyckeln till att förstå och komma in i det svenska samhället. Det borde vara lagstadgat att man måste gå på SFI när man kommer till Sverige som flykting.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker