Kan du lova att samtalsklimatet i politiken och mellan politiker blir bättre?

 1. Ja det kan jag lova. Moderaterna vill debattera sakfrågor och påtala eventuella brister i våra politiska motståndares politik, men det kan man göra med respekt och trevligt bemötande. Det är ett löfte!

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Absolut!
  Vänsterpartiet tror på det goda samtalet, där vi med respekt lyssnar på varandra och tar debatter i sakfrågor utan personangrepp.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande i Vänsterpartiet Vingåker
 3. Självklart! Vi ska ett gott samtalsklimat där vi skiljer på sak och person.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 4. Att skilja på sak och person är grundregeln för ett bra samtalsklimat. Vi Kristdemokrater vill fortsätta de goda samtalen över partigränserna och med medborgarna.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 5. Ja Centerpartiet lovar att verka för att tydligt framföra partiets åsikter och samtidigt visa respekt för andra politikers åsikter. Demokrati är inte bara en statsform utan även en livsform.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 6. Ja eftersom jag själv har varit uppe i fullmäktige och påtalat vikten av att respektera varandras åsikter och inte ägna sig åt personangrepp.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker