Kan du lova att prioritera skolfrågan?

 1. Ja, skolan är en prioriterad fråga för Moderaterna i Vingåker. Den nya skolan som byggs just nu ska bli en nystart för skolan i Vingåker. Vi vill anställa elevsamordnare som arbetar som mentorer på högstadiet och som har en del av sin tjänst på fritidsgården. Dessa kommer då att etablera mycket goda relationer kring våra ungdomar och dessutom avlastar man lärarna.

  För att minsta trycket på förskolorna vill vi också undersöka intresset och möjligheterna att återinföra dagmammorna i kommunen.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Ja, för Centerpartiet är skolfrågan en av de viktigaste frågorna. Bland annat vill vi behålla och utveckla landsbygdsskolorna, utveckla den nya Slottsskolan till en kreativ och lärande arbetsplats för årskurs 7-9 med värdegrunds- och kunskapsuppdraget i fokus, inrätta speciallärare/pedagog på varje skola, se fler gymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen exempelvis vårdutbildningar samt vidareutveckla möjligheten till högre studier på hemmaplan i Vingåker.

  JA
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 3. Ja. Skolfrågor är viktiga för att säkra varje barns rättighet till utbildning. Alla barn har rätt att få den hjälp och stöd hen behöver för att utvecklas. Idag bygger vi en ny högstadieskola, vi ser framemot att den tas i bruk.
  Att lyfta skolresultaten i Vingåker görs med utbildad och kompetent personal.
  En kvalitetssäkrad modersmålsutbildning och studiehandledning för våra nyanlända kommer lyfta kunskapsnivån i Vingåker. Alla barn och unga har rätt till välutbildade pedagoger.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker
 4. Skolfrågan har högsta prioritet för KD i Vingåker. Fler lärare och mindre klasser och förbättrad svenskundervisning för invandrarbarnen är några av hörnstenarna för att den skolan skall bli den arbetsplats den bör vara för både elever och lärare.
  Samarbetet med föräldrarna är också en framgångsfaktor och vi ser gärna att ” klassmorfar” återinförs.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 5. Skolfrågor jämte klimat-och miljöfrågor är prioriterade frågor för Miljöpartiet. Vi vill att alla Vingåkers elever ska få gå i en likvärdig skola.
  Miljöpartiet vill stärka elevhälsan genom att anställa fler kuratorer för att förebygga psykisk ohälsa.
  Byggandet av den nya högstadieskolan kommer förhoppningsvis göra att det blir lättare att locka hit fler behöriga lärare.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 6. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan investerar vi i vår gemensamma framtid. Vingåker ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 7. Skolan är Liberalernas största profilfråga. Vi behöver mer fokus på kunskap och lärande i skolan jämfört med idag. Studiero och rätt stöd är viktiga nycklar i det arbetet. Utan en bra och gedigen utbildning blir det svårt att få ett jobb och nå de drömmar man har i livet. Klassresan börjar helt enkelt i klassrummet.

  JA
  Victor Zetterman
  Politisk sekreterare