Kan du lova att personal som arbetar kommunalt får en bättre arbetsmiljö?

 1. Vi lovar att vi tar personalpolitiken i kommunen på största allvar. Över 8% sjukfrånvaro bland våra anställda är högt! Vi lovar att lyssna in personalens åsikter och synpunkter för att försöka få till en bättre arbetsmiljö. Får vi tillräckligt med inflytande är personalen ett av våra första områden att ta tag i. De är vår viktigaste resurs!

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. En bra arbetsmiljö är nyckeln till att den kommunala verksamheten skall fungera. Trivs man på arbetet ger det också bra bemötande till medborgarna och brukare av kommunens olika verksamheter. Vi vill lyssna på medarbetarnas synpunkter och arbeta för en så bra arbetsmiljö som möjligt.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. God och bra arbetsmiljö är en viktig fråga för Miljöpartiet.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 4. För att skapa en bättre arbetsmiljö är det viktigt att det hela tiden pågår ett arbete som inte bara ser till att du inte blir sjuk av jobbet utan som också hjälper dig att vara frisk. Arbetsmiljöfrågor är en naturlig del av livet på jobbet. Det kan handla om allt från hur du trivs med kollegor, stora barngrupper till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer. Med ansvariga chefer, fack, arbetsgrupper, politiker och Arbetsmiljöverket vill vi ta ansvar för arbetsmiljöfrågor.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 5. Ja, en god arbetsmiljö är en förutsättning för ett bra utfört arbete. Vi vill att Vingåker ska vara en kommun där våra arbetstagare trivs och mår bra.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet
 6. Förskolornas personal har under lång tid klagat på arbetsmiljön. Förskolechef och personal har skickat in skrifter till Barn- och Utbildningsnämnden om vad som behöver åtgärdas. Vi måste ta detta på allvar och vidta åtgärder så att personalen får en dräglig arbetssituation.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 7. Tack för din fråga!
  Vi kommer att satsa på kärnverksamheterna i kommunen, skola, förskola, vård och omsorg. Mer resurser, mer personal och bra arbetsklimat.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 8. Arbetsmiljön för alla som arbetar inom kommunen är viktig och vi tar den på största alvar. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. Vi vill att all personal ska känna sig delaktiga och stolta över sitt jobb.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd