Kan du lova att minska den politiska kostnaden ge om att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 21, vilket är det som lagen säger är minimiantal?

 1. Demokratifrågan är viktig. Vi ser med oro att färre och färre engagerar sig, det blir få personer med många uppdrag. Mindre partier måste kunna vara representerade, därför vill vi inte minska antal platser i kf eller nämnder. Det otidsenliga uppdraget som oppositionsråd vill vi avveckla och istället ge samtliga partier bättre möjlighet och förutsättningar för insyn och tid att verka politiskt.
  Partistödet bör förändas och ge mer likvärdiga förutsättningar att verka oavsett partistorlek.

  NEJ
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 2. Miljöpartiet tror på demokratin! Minskas antalet ledamöter ytterligare går det ut över de mindre partierna.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 3. Mångfalden i politiken är viktig för att alla olika intressen och synpunkter skall komma till tals. Den besparing som att minska antalet ledamöter är försumbar, då kommunens budget/år uppgår till över 500 miljoner.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 4. Moderaterna har försökt att minska antalet ledamöter men vi har inte fått med oss tillräckligt många av de andra partierna. Vi arbetar gärna för det men vi kan tyvärr inte lova att det blir en sak som vi kommer att lyckas driva igenom.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 5. Jag anser att man minskar demokratin med färre ledamöter. Det antal vi har idag kostar marginellt mera om man jämför med kommunens övriga kostnader.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 6. Nej, den demokratiska processen skulle komma ta skada.
  Vingåkers kommun är liten men det gör inte att den demokratiska processen blir mindre viktig, tvärt om, den är grunden för vårt samhälle.

  NEJ
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker