Kan du lova att man får själv bestämma om man vill bo på ett äldreboende?

 1. Tack för din fråga!
  Varje människa som blir äldre ska få välja boende och omvårdnad själv.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 2. En mycket viktiga frågeställning. I vårt lokala valprogram står det att vi vill/önskar att varje person över 85 år skall ha rätt till en plats på ett äldreboende. Om det är ett service-hus eller trygghetsboende är en “valfråga”. Vingåker står inför utmaningen att tillgodose de som vill ha boende med hiss och centralt läge. Önskemål finns även i Högsjö, Läppe och Österåker om trygghetboenden. Tyvärr är de höga hyrorna i nyproduktionen det som “sätter käppar i hjulen”.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. Hej Inga,
  Ställ gärna om din fråga, jag vet inte hur jag ska tolka vad du menar med äldreboende. Det finns många olika former. Men utifrån mitt nej har jag tolkat att din fråga gäller särskilt boende (SÄBO) på Humlegården. Där får man, utifrån en biståndsbedömning där vårdbehovet avgör, en plats.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. Nej, tyvärr har vi ingen möjlighet att lova det, men vi kan lova att lyfta frågan.
  Vi går till val på en bättre äldreomsorg och då är det viktigt att lyssna till brukarnas önskemål.
  Det är viktigt att våra äldre känner sig trygga med sin livssituation och den vård de får.

  NEJ
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker
 5. Det beror på vad du menar med “äldreboende”. Det är ju skillnad på seniorboenden och bemannade äldreboenden för äldre med vårdbehov. I det senare fallet avgörs ju boendet utifrån en individuell prövning. Vi behöver se över nuvarande boenden och uppdatera dem. Vi vill underlätta för privata entreprenörer som vill bygga seniorboenden. Sedan måste vi minska sjuktalen bland befintlig personal till hälften. Det spelar ju ingen roll hur många boenden vi har om vi inte har personal.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 6. Det kan tyvärr inte Miljöpartiet lova.Däremot kommer vi att verka för att äldreomsorgen ska bli så bra som möjligt så att de äldre känner sig nöjda och trygga.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 7. Centerpartiet vill arbeta för en bättre äldreomsorg det vill säga, att öka människors möjligheter att välja boende. Det handlar om att förbättra möjligheterna för att bo hemma, förenkla biståndsbedömningen för äldreomsorg, öka valfriheten för välfärdstjänster samt att införa mobila vårdteam (läkare, sjuksköterskor) för bättre vård hemma.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige