Kan du lova att man bygger riktiga läktare i Kvarnänghallen under nästa mandatperiod?

 1. Hej!
  Det är inget som vi har med i vår budget men definitivt ett förslag som förtjänar att granskas! Vi kan dock inte lova något i nuläget.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Tack för din fråga!
  Det kan vi tyvärr inte lova, men däremot är det ett väldigt bra förslag, eftersom sporthallen ofta är fullbokad så då kan de andra ha Kvarnängshallen att tillgå.

  NEJ
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 3. Även om det är en bra sak kan vi inte lova att det finns ekonomi till detta nu. Om Centerpartiets förslag om att införa en bygdepeng, det vill säga att kommunfullmäktige inför en budgetpost som de lokala bygdeorganisationerna kan ansöka om medel för lokal utveckling, kan det vara en möjlighet. Bygdepengen kan stärka det lokala inflytandet och kan användas till investeringar som kan bidra till ortens attraktivitet, trygghet och trivsel samt stimulera till idéer hur man kan utveckla sin bygd.

  NEJ
  Ing-Mari Frössevi och Robert Davidsson
  Kandidater till kommunfullmäktige
 4. Kön till investeringar i idrottsanläggningar är lång i kommunen. Men om föreningarna i Högsjö och kommunen samverkar finns kanske en möjlighet. Sådan samverkan skedde ju när hallen byggdes.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 5. Eftersom kommunen har en kärv ekonomi kan inte läktare prioriteras före kärnverksamheter, skola och omsorg.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 6. Tyvärr är det i dag ingen prioriterad fråga för Miljöpartiet.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 7. Nej, tyvärr det är inget vi kan lova. Däremot kan vi lova att vi ska sätta oss in i frågan och undersöka möjligheterna.

  NEJ
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker
 8. Det är inget vi planerar för. Men via utvecklingsgruppen (HUG) och ev. stöttning från stiftelsen är vi beredda att se över möjligheterna runt den frågan. Hallen har ju sina begränsningar när det gäller utrymme för läktare.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd