Kan du lova att konstutställningarna på Säfstaholms slott kommer tillbaka? Dessa proffsutställningar satte Vingåker på kartan.

 1. Ja, vi kan lova att det kommer nya fantastiska utställningar på Säfstaholms Slott. Slottet ska renoveras och möjliggöra många olika former av konstutställningar.
  Vi vill arbeta för att öppna upp Säfstaholms slott för barn och unga, för Vingåkersbor och för människor som turistar i vår vackra bygd. För människor med stort konstintresse och människor som lockats att besöka en utställning för första gången.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande i Vänsterpartiet Vingåker
 2. Slottet bör bli en samlingsplats för alla medborgare och tillresande, med ett utbud som vid olika tillfällen intresserar och utmanar olika målgrupper. Givetvis ingår konstutställningar i detta.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. Konstutställningarna kommer att vara kvar när slottet öppnar igen efter renoveringen. För att öka tillgängligheten vill vi att det ska vara avgiftsfritt att besöka dom fasta utställningarna.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. Ja någon form av konstutställningar kommer det att bli även i framtiden. De omtalade och omtyckta konstutställningarna som vi misstänker att du avser är nog tyvärr borta. De var verket av en man som nu har slutat i kommunen. Efter att han slutade har inte konstutställningarna varit huvudinriktningen avseende den kommunala kulturpolitiken.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 5. De tidigare utställningarna initierades av en eldsjäl som nu har slutat i kommunen. Det engagemang som finns i Vingåker inom kulturlivet och idrottsföreningar är oerhört viktigt för den enskilde och för samhället. Centerpartiet vill stödja men inte styra. Vi skulle dock gärna se, och hoppas på att vi kan få nya konstutställningar på hög nivå i slottet.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 6. Efter renoveringen av slottet kommer det fortsatt att vara konstutställningar.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 7. Jjag kan inte lova att utställningarna på slottet kommer tillbaka men jag kan verka för det. Vi har i dagsläget ingen som har kompetens inom området. Jag vet att det var ett viktigt inslag för turismen både för kommuninnevånare och människor från andra kommuner.
  Vi kan ställa frågan till kommunens upplevelsechef.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker