Kan du lova att kämpa för att det inte ska längre vara bostadsbrist i kommunen?

 1. Det kan vi lova. Bostadsbristen är ett problem speciellt för ungdomar som vill flytta hemifrån men även för andra.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 2. Ja det kan vi lova. Att dels renovera de lägenheter som blir lediga när Migrationsverket avvecklar verksamheten i kommunen och hyra ut dessa och dels att underlätta för privata initiativ avseende flerbostadshus är något som Moderaterna ställer sig helhjärtat bakom.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. Vi har en rad åtgärder för fler bostäder i hela kommunen. Fler tomter i attraktiva lägen måste fram, gamla detaljplaner förnyas, regelverk förenklas, vi vill se fler marknära lägenheter i centralorten och våra andra samhällen. Genom fler moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheter, fler områden med bra kommunikationer och tillgång till tomtmark kan vi få en omsättning på bostadsmarknaden. Vi behöver få fler vingåkersbor och skattebetalare, inte färre som tvingas betala allt högre skatt.

  JA
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 4. Tack för din fråga!
  Vi ska se över problemet och lägenheter som finns idag skall rustas upp, så att ungdomar vill vara kvar i kommunen.
  Vi vill också göra det lättare för privata aktörer att komma in på marknaden.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 5. Vi känner till att det finns behov och önskemål om hyresrätter med god standard inom flera tätorter i vår kommun. Utmaningen blir att finna lämplig mark och företag som vill bygga. Idag bygger ingen utan att ha hyreskontrakt på merparten av de lägenheter som planeras. Nyproduktion till rimliga hyror är en förutsättning för att få snurr på ” flyttkarusellen” från villan till hyresrätten, så att vi kan välkomna ny innevånare och skattebetalare till kommunen.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 6. Vår politik utgår från alla människors frihet och möjlighet att leva ett gott liv. Då är möjligheten till en bra bostad avgörande, det arbetet med att bygga bort bostadsbristen tänker vi fortsätta med. Vi Socialdemokrater vill behålla dagens hyressättningssystem för att alla ska få rätt till en bostad med en rimlig hyra.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd