Kan du lova att Högsjöskolan inom en snar framtid kommer att få samma utbud av lekredskap som övriga skolor i Vingåker har?

 1. Det här är ett förslag/ämne som vi inte har känt till tidigare. Självklart ska skolorna vara likvärdiga och det är definitivt något som ska eftersträvas. Det är dock en post som vi inte har med i vår budget i nuläget. En budget kan dock justeras. Vi ska göra vad vi kan för att åtgärda detta men vi kan inte lova något just nu.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Det finns en plan för att alla skolor i kommunen skall ha likvärdiga lekplatser. Det kommunala bolaget Kommunfastigheter har den uppgiften. Så vitt jag känner får Högsjö sin lekplats åtgärdad inom en snar framtid. Mitt svar är alltså JA!

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. Självklart ska Högsjö skola ha samma utbud av lekredskap som övriga skolor i kommunen.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 4. Alla skolor ska ha likvärdiga lekplatser – när det blir rår vi inte över.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 5. Självklart, alla barn i Vingåker ska behandlas lika.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker
 6. Eftersom det ska vara en likvärdig skola för alla elever. Vi kan inte göra skillnad på skolor ur demokratisk synpunkt. Inga skolor eller elever får diskrimineras

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 7. Tack för din fråga!
  Alla kommunala skolor i kommunen skall ha samma förutsättningar.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 8. Det uppdraget ligger på det kommunala fastighetsbolaget och dom ska under kommande 4 år utrusta och upprusta alla skolors utemiljö.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd