Kan du lova att hemtjänstens personal får mera tid att genomföra sitt jobb?

 1. Moderaterna i Vingåker kan i alla fall lova en sak: personalen i Vingåker har inom flera områden mycket tuffa arbetsförhållanden. Ett av våra prioriterade områden om vi får möjlighet att påverka är just arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen. Vi vill genomföra en grundlig översyn, tillsammans med personalen, för att försöka få till en dräglig tillvaro för våra anställda. Ni är vår viktigaste resurs!

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Tack för din fråga!
  I vårt valmanifest är det en högprioriterad fråga med äldreomsorgen.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 3. Tillsammans med ansvariga chefer, fackföreningar, arbetsgrupper, ansvariga politiker och Arbetsmiljöverket är Centerpartiet beredd att vara engagerad och ta ansvar för arbetsmiljöfrågor. Detta arbete innebär bl.a. analys och åtgärder beträffande arbetsbelastning.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 4. I vårt valmanifest har vi som en viktig punkt att den som har hemtjänst skall ha max 10 personal under en tvåveckorsperiod. Detta gör att både personalen och brukaren lär känna varandra , vilket bör minska stressen hos båda. En bra arbetsmiljö är grunden till trivsel. Givetvis är lönen också en viktig faktor. Vi har även fört samtal om s.k. intraprenad, alltså att personalgrupper själva kan lägga scheman och planera arbetet inom ramen för budgeten. Ev. överskott tillfaller gruppen.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 5. Vi går till val på riks att avskaffa minutschema. Att personalen får tillräckligt med tid för att utföra sitt jobb är en arbetsmiljöfråga och av stor vikt både för personal och för brukarnas trygghet i sin vardag.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 6. För Miljöpartiet är det en självklart. Vilket innebär att det behövs mer personal vilket vi tycker är viktigt så att personalen får mer tid över till brukarna.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet