Kan du lova att göra vad ni kan för att öka polisnärvaron på kvällar, helger och nätter?

 1. KD i Vingåker har som vallöfte att verka för att vår polisstation bemannas 2 dagar i veckan. Ytterligare närvaro är givetvis önskvärd, men är en prioritering som polisen gör.

  JA
  Lennart Andersson
  >F.d. kontorschef
 2. Polisen är en statlig fråga men Vingåkers kommun kan påtala vikten av en bra polisnärvaro i vår kommun samt ge möjligheter till en bra samverkan med kommunen.
  Centerpartiet se stora satsningar på polisen för att garantera lokal närvaro i hela landet. Vi vill öka antalet arbetade polistimmar, höja de hårt arbetande polisernas löner och skapa förutsättningar för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. På så sätt kan vi få poliser att stanna kvar i yrket och locka fler att vilja bli poliser.

  JA
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige och riksdag
 3. Via samverkansavtalet och medborgarlöftet fortsätter vi det påbörjade kommunala arbetet för att skapa en trygg och säker kommun. På central nivå inför vi det största trygghetsprogrammet i modern tid. Satsning på 10 000 fler polisanställda.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. Polisens närvaro är en statlig fråga men samtidigt är det här en hjärtefråga för Moderaterna. Vi lovar verka för en utökad polisnärvaro i Vingåker men kan inte lova exakt hur den i sådana fall kommer att se ut.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 5. Tack för din fråga!
  Vi vill ha fast polisbemanning i Vingåker.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 6. Vi vill utöka polisens närvaro i kommunen. Miljöpartiet vill ha fler dagar som polisstationen har öppet och är bemannad.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 7. Vingåker har alldeles för liten polisnärvaro. Vi anser att det måste utbildas fler poliser och att Vingåker
  tilldelas fler poliser för att upprätthålla säkerheten i kommunen. Liberalerna vill ha satsa på 5000 fler poliser i Sverige, vilket innebär 145 fler poliser till Sörmland och 24 fler poliser till Katrineholm-Vingåker.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 8. Polis, räddningstjänst och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på landsbygd och i förorter.
  Vi ska kunna lita på att det finns en närvarande polis oavsett var i landet vi bor.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker