Kan du lova att göra något åt vardagsrasismen i din kommun?

 1. Miljöpartiet har i vårt valmanifest skrivit att vi ska motverka främlingsfientlighet i alla former.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 2. Ja vi står upp emot alla former av rasism och kränkningar i både stort och smått.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. Kristdemokraterna har som en av sina grundvärderingar: alla människors lika värde. Vi som enskilda medborgare har att stå upp för denna princip då vi möter människor med annan uppfattning.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 4. Tack för din fråga!
  Vi är emot all sorts rasism och mobbning, vi ser att alla är lika värda oavsett kön, etniskbakgrund, kort eller lång, ung eller gammal osv. Eftersom detta är en självklarhet för oss, så jobbar vi emot detta så fort vi kommer i kontakt med det!

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 5. Vi är emot all form av rasism och kränkande särbehandling.
  Att stå upp för vår värdegrund om alla människors lika värde är något vi Socialdemokrater alltid har med oss i vardagen.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 6. Ja även om det är en svår fråga så kommer vi att arbeta för att motverka vardagsrasismen.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 7. Rasism och kränkningar, oavsett vem eller var det sker, är oacceptabelt och är ett av de mest allvarliga hot vårt samhälle och vår demokrati står inför.
  Främlingsfientlighet öppnar vägen för återkomst av ideologier vars utgångspunkt är att alla människor inte har samma värde. Alla har vi ett ansvar att motverka rasism och kränkningar. Det är viktigt att kontinuerligt diskutera, utbilda och lyfta värdegrundsfrågor i skolan, bland personal och i olika sammanhang.

  JA
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 8. JA det kan vi lova!
  Alla har vi ett ansvar för att aktivt arbeta för att all form av rasism och kränkningar försvinner.
  Vardagsrasismen blundar tyvärr många för, ibland av okunskap. Vänsterpartiet lovar att fortsätta synliggöra och lyfta fram vardagsrasismen i alla sammanhang.
  Det behövs mycket utbildning inom alla nivåer i den kommunala organisationen.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker