Kan du lova att ett regelverk kommer att skapas och implementeras så att elevers mobiler och paddor inte kommer att vara aktiva under lektioner?

 1. En fråga som bör lösas inom skolans värld. Lärare och elever bör gemensamt komma fram till en lösning som ger arbetsro i klassrummen.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 2. Det är en fråga som ska lösas ute på skolorna. I dag är läsplattor och telefoner ofta verktyg som används i undervisningen. I närtid kommer med största sannolikhet läromedlen att bli digitala och då blir tekniken allt mer central. Däremot är Moderaterna helt för en begränsning när det gäller vilka sidor eleverna kan nå när de är i skolan. För oss är det t ex en självklarhet att icke-pedagogiska spel, pornografiska sidor eller sidor som hyllar våld och extremism ska spärras på kommunens servrar.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. Tack för din fråga!
  Det är upp till rektorerna på varje skolenhet att besluta om detta i form av t ex ordningsregler. Men det bör vara likvärdigt för alla elever på samma skolenhet.
  Däremot anser vi att det borde vara förbud mot privata mobiltelefoner på lektionstid. Så arbetsro råder och förekomsten av fotografering och kränkningar ej får förekomma.

  NEJ
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 4. I dagsläget så är det upp till varje skolan att göra den bedömningen. Men vi har på riks föreslagit att det ska vara ett förbud, men om skolan beslutat att man ska använda mobil eller padda som arbetsverktyg ska skolan tillhandahålla dessa. Läraren får då mandat att avgöra om dessa ska vara på under lektionen.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 5. Eftersom det är upp till rektor att bestämma på varje skola. Däremot är jag för mobilförbud. Det är i dag många skolor som samlar in mobilerna på skolan och det fungerar alldeles utmärkt.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 6. Detta är en fråga för skolans ledning. En förutsättning för lärandet är arbetsro och att eleverna känner sig trygga.

  NEJ
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 7. Liberalerna vill ändra i skollagen och förbjuda mobiltelefoner under lektionstid.

  JA
  Victor Zetterman
  Politisk sekreterare