Kan du lova att det blir mer personal i förskolan?

 1. Tyvärr kan jag inte lova det – men jag lovar att jag ska göra vad jag kan för att alla anställda i kommunens verksamheter och våra barn, brukare och äldre ska få en så positiv verksamhet som möjligt. Om man konstaterar att det krävs anställningar inom en viss verksamhet måste vi givetvis verka för att det behovet tillgodoses så gott det går!

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. KD i Vingåker har som mål att under nästa mandatperiod minska storleken i barngrupperna.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. Ja Centerpartiet vill arbeta för mindre barngrupper och mer välutbildad personal samt ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 4. Miljöpartiet vill öka och anpassa personaltätheten inte bara inom barnomsorgen utan även inom skola och fritidshem

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 5. Vi kan arbeta för det eftersom vi anser att det är för många barn i varje grupp inom förskolan. Förskolan är viktig att satsa på. Det är ett prioriterat område.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 6. Det föds många barn i Vingåker.
  Alla barn ska ha rätt till förskoleplats på en förskola där det finns tillräckligt med personal för att se och tillfredsställa barnets behov.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker