Kan du lova att det blir färre chefer i kommunen?

 1. Om Moderaterna får mandat att göra det kommer vi att arbeta för en ordentlig översyn av verksamheten. En del tjänster måste en kommun ha enligt lag men vi anser att organisationen som helhet kan effektiviseras och frågan är om alla chefer på olika nivåer verkligen behövs.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Styrning och ledning är viktigt för att få väl fungerande verksamheter i vår kommun.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 3. I en så stor organisation med över 600 anställda, som Vingåkers kommun är, finns alltid anledning att noga se över antalet chefer, inte minst på mellannivå. Vissa befattningar är lagstadgade och där är det regelverket som styr. Vi från KD ser gärna att olika enheter blir självstyrande, s.k. intraprenad , och att de enheter som kan hålla budget och får ett överskott inom sin enhet får den summan att disponera enligt personalens önskemål.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 4. Det kan vi inte lova, men det vore bra med en översyn av chefsorganisationen.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 5. Inom förskola, vissa grundskolor och enhetschefer inom äldreomsorgen har cheferna 40-57 medarbetare i dag vilket i flera fall kan vara för många medarbetare per chef. Ett bra och tydligt ledarskap där medarbetare blir sedda tror vi är viktigt för en god kvalitet och bra utveckling som för verksamhet och service framåt.

  NEJ
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 6. Jag kan inte lova att det blir färre chefer men jag anser att man kan göra en översyn över chefsorganisationen. Man kan titta på vid pensioneringar av chefer om tjänsterna ska återbesättas eller om man ska rationalisera organisationen och göra
  omfördelning av arbetsuppgifter.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 7. Tack för din fråga!
  Det kan vi inte lova, men vi måste se över organisationen i kommunen eftersom vi anser att det idag finns för många chefspositioner.

  NEJ
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 8. Det kan vi inte lova, men det vore bra med en översyn av den befintliga chefsorganisationen.
  Vi vill arbeta för en bra arbetsmiljö för alla kommunens anställda.

  NEJ
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker