Kan du lova att det blir cykelväg mellan Vingåker och Katrineholm?

 1. Samma svar som frågan om cykelväg från Spånga till Vingåker. Kostnaden för en 2 mil lång cykelväg handlar om många miljoner och som alltid är nog penningtillgången begränsad.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 2. Det är en fråga som ligger på Trafikverkets bord. Vi känner inte till att det är en fråga som diskuteras eller projekteras i nuläget. Frågan ligger dock helt rätt i tiden och förtjänar att prövas och utredas!

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. Den sträckan finns inte med i länstransportplanen.

  NEJ
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. I den bästa av världar skulle det vara helt fantastiskt med en cykelväg mellan Vingåker och Katrineholm, men tyvärr kan vi inte lova detta. Förhoppningsvis i framtiden bli de en 2-1 väg emellan orterna och då borde man också göra en cykelväg.

  NEJ
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 5. Vi kan inte lova att en cykelväg byggs då det är Trafikverket som äger frågan. Centerpartiet är dock mycket positiva och vill driva frågan under mandatperioden. Från kommunens sida kan vi påtala behovet och samverka med Trafikverket för att underlätta processen. I ett första skede skulle vi vilja se en cykelväg från Baggetorp till Katrineholm vilket skulle öka attraktiviteten för boende i området runt Baggetorp och kanske även Marmorbyn. Sträckan Vingåker-Viala tycker vi också borde prioriteras.

  NEJ
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 6. Det vore önskvärt för trafiksäkerheten. Det är för dyrt för kommunen som i dagsläget har en alldeles för ansträngd ekonomi. Vi behöver i så fall betydligt mer skatteintäkter.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 7. Tack för din fråga!
  Det är trafikverket som har hand om den vägsträckan.

  NEJ
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 8. Tyvärr kan vi inte lova att bygga en cykelbana mellan Vingåker och Katrineholm under mandatperioden. Det är Trafikverket som äger frågan.

  Men vi lovar att tillsammans med vårt systerparti i Katrineholm driva frågan.
  Cykel som färdmedel är något som Vänsterpartiet uppmuntrar då det är bra för miljö och folkhälsa.

  NEJ
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker