Kan du lova att det blir cykelväg från Spånga till Vingåker?

 1. Utmärkt att frågan om cykelvägar kommer upp. Att cykla är bra både för hälsan och miljön. Men här ligger bollen hos Trafikverket och vi kan påverka via olika kontaktvägar, men lova kan vi inte.

  NEJ
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 2. Det är ett mycket intressant förslag men ingenting som vi har med i vår budget i nuläget.

  NEJ
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. Den finns med i vår prioriteringslista och vi jobbar på att få in den i den regionala länstransportplanen.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. Vi i Miljöpartiet har i vårt valmanifest att framhäva cykeln som transportmedel. Miljöpartiet vill ha fler cykelvägar i hela kommunen.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 5. Vi kan inte lova men ser positivt på frågan. Finns ekonomi och det går att lösa med markägare och Trafikverket så vill vi gärna se att en cykelväg byggs.

  NEJ
  Robert Davidsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 6. Kommunens ekonomi ger i dagsläget inte utrymme för ett sådant projekt. Kommunen behöver mer skatteintäkter för att så småningom eventuellt göra en cykelbana.

  NEJ
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 7. Tack för din fråga!
  Det är ett bra förslag så det tar vi med oss till vår arbetsgrupp.

  NEJ
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 8. Ja, vi vill lova att cykelbanan mellan Spånga och Vingåker får högsta prioritet.
  Cykel som färdmedel är något som Vänsterpartiet uppmuntrar då det är bra för miljö och folkhälsa.

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker