Kan du lova att de besparingar som skett i elevhälsan i Vingåkers kommun inte fortlöper, att ni säkrar extra pengar i framtiden för elever med behov?

 1. Det kan jag lova. I vårt valmanifest inför valet har vi det med. Miljöpartiet föreslår
  bland annat att vi ska anställa fler kuratorer för att förebygga psykisk ohälsa.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 2. Den psykiska ohälsan bland unga är en av de stora problemen som vi måste ta tag i. Elevhälsans roll är central i detta arbete. Man får inte glömma bort de andra områden som Elevhälsan är involverad i och vi ska definitivt inte spara in på våra barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Om moderaterna i Vingåker får någon form av inflytande efter valet så kan jag lova att det finns andra områden än just Elevhälsan att spara in på om det behovet skulle uppstå.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. Skolan är ett av de områden som vi har högst på dagordningen. Elevernas hälsa är en förutsättning för att kunna klara skolan med godkända betyg. Att spara på skolkuratorer, är som att göra självmål. Varje elev som skolhälsan kan hjälpa att klara skolarbetet innebär en besparing för samhället , som väl motsvarar kostnaden för en väl fungerande elevhälsa.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 4. Tack för din fråga!
  Det är skolans skyldighet att se till att alla barn mår bra och det behöver sättas in förebyggande arbete innan det gått för långt!
  Vi satsar på skolan!

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 5. Inga besparingar har skett i elevhälsan, däremot har vi gjort en omorganisation på chefsnivå i elevhälsan. I vårt valprogram finns bland annat även utveckling av elevhälsan, tidiga insatser för de barn som behöver, fler specialpedagoger och möjlighet till skolfrukost på alla kommunala skolor.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 6. Den samlade elevhälsan behöver hela tiden utvecklas med utgångspunkt från de behov som finns. Resurser behövs för tid till analys av behov, kompetensutveckling för personal och samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst. Elever som mår bra och känner sig trygga är en grund för att kunna utvecklas och nå livs- och kunskapsmål.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 7. Elevhälsan är för oss ett prioriterat område. Alla barn ska ha tillgång till elevhälsans samtliga funktioner vid behov. Det är viktigt att kommunen följer Socialstyrelsens rekommendationer.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker