Kan du lova att bekämpa psykisk ohälsa?

 1. Det kan jag absolut lova. I Miljöpartiets valprogram har vi skrivit att vi vill anställa fler kuratorer för att förebygga psykisk ohälsa.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 2. Absolut! Psykisk ohälsa bland vuxna och ungdomar ska tas på största allvar. Moderaterna på riks- och lokalnivå har en uttalad vilja att bekämpa framförallt psykisk ohälsa bland ungdomarna i kommunen. Ett sätt kan vara att anställa fler vuxna i skolan som lär känna eleverna bättre och som kan följa upp deras mående även efter skoltid.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 3. I vårat valmanifest har vi specifikt uttalat att förstärka elevhälsan och på landstingsnivå finns extra satsningar på barn och ungdomspsykiatrin och att Sörmland ska ha en nollvision för självmord.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 4. KD vill se flera vuxna i skolan och att elevhälsan får tillräckliga resurser.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 5. Tack för din fråga!
  Vi ser allvarligt på psykisk ohälsa, den har ökat och detta måste vi bromsa. Det skall vara tryggt för våra invånare i kommunen och då skall vi ha bra förebyggande åtgärder.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 6. Centerpartiet arbetar för att vården måste bli bättre på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vården ska ge oss hjälp och råd för att vi inte ska bli sjuka.

  När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Därför vill Centerpartiet kraftigt förstärka öppenvårdspsykiatrin ex. genom att utbilda vårdpersonal för ökad kompetens beträffande samtalsstöd.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige och riksdag