Kan du lova att barngrupperna inte kommer att öka i nyckeltal och att det kommer att finnas utbildad personal på varje avdelning?

 1. Tack för din fråga!
  Från riks håll jobbar vi med ett maxantal barn om 15 st på varje avdelning samt krav på minst en utbildad förskolelärare per avdelning.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Ordförande
 2. I vårt valprogram för Vingåker är förskolan och skolan prioriterade. Vi kommer att driva frågan om mindre barngrupper och utbildad personal i det kommande budgetarbetet och att hänsyn tas till att barnantalet kan öka snabbare en den prognos som ligger till grund för resursfördelningen. Om kartan inte stämmer med verkligheten, är det verkligheten som skall gälla. På riks finns ett konkret förslag om att småbarnsgrupperna skall ha högst 12 deltagare, vilket vi givetvis stöder även lokalt.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 3. Centerpartiet vill arbeta för mindre barngrupper och mer välutbildad personal samt ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 4. Miljöpartiet vill öka och anpassa personaltätheten i barnomsorg,skola och även fritidshemmen.
  Målsättningen är att all personal skall vara behörig.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 5. Moderaterna i Vingåker lovar att göra vad vi kan för att nyckeltalen inte ska öka eller höjas. Att lova att all personal inom förskolan ska vara behörig är svårt då det är brist på behöriga/utbildad personal och vi tävlar med 289 andra kommuner om de som finns.

  För att minska trycket på förskolorna vill Moderaterna, under förutsättning att vi får väljarnas förtroende, utreda intresset och möjligheten att återinföra dagmammor samt att uppmuntra privata alternativ till de kommunala förskolorna.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 6. Vi vill ha en skola där alla ges möjlighet till en god utbildning och att varje elev ska nå sin fulla potential och känna sig trygga.
  Därför satsar vi bland annat på fler behöriga lärare och en utökning med fler specialpedagoger. Vi går inte till val på att öka nyckeltalen.

  JA
  Anneli Bengtsson
  Kommunalråd
 7. Det är viktigt för oss att barngrupperna blir mindre så att man kan upprätthålla en god pedagogisk verksamhet.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker
 8. Ja, det är viktigt att barngrupperna inte är för stora, att gruppernas storlek anpassas till ålder, lokaler och utemiljö.
  Det är en självklarhet för oss att personalen ska vara utbildad. Vi vill att det i kommunens personalpolicy ingår
  möjlighet till vidareutbildning för den personal som så önskar.
  Målsättningen är att all personal skall vara behörig.
  Barn är vår framtid!

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande Vänsterpartiet Vingåker