Kan du lova att alla ska få möjlighet att delta i aktivitet utanför skoltid utan att betala för det?

 1. Ja det törs jag lova eftersom den möjligheten redan finns via t ex fritidsgården och det är ingenting som vi avser att ändra på.

  JA
  Fredrik Andersson
  (M)
 2. Ja det kan jag lova att vi kommer fortsätta erbjuda.
  Idag har Vänsterpartiet fått genom reformer som möjliggjort gratis lovaktiviteter, vilket Upplevelseenheten i vår kommun varit fantastisk på att förvalta. Fritidsgården är gratis.
  Kulturskolan verksamhet är gratis (100 kr för en admin.kostn/kurs) – också en Vänsterparti reform.
  Vi har även ordnat så att barn och unga åkt gratis kollektivtrafik under sommaren.

  Vi kan lova att vi jobbar för att alla barn och unga ska få en meningsfull fritid!

  JA
  Tiina Rokka
  Ordförande i Vänsterpartiet Vingåker
 3. Tack för din fråga!
  Ja det kan jag lova för det finns redan aktiviteter idag som är gratis, t ex fritisgården, elljusspår, tennisparken med utegym med mer.

  JA
  Lars-Göran Karlsson
  Gruppledare
 4. De aktiviteter som kommunen erbjuder är ju redan avgiftsfria. Många flera medborgare i kommunen borde upptäcka vår fina natur som är gratis att besöka.

  JA
  Lennart Andersson
  F.d. kontorschef
 5. Ja i de aktiviteter och möjligheter som kommunen anordnar exempelvis fritidsgård och badplatser. Centerpartiet lovar även att stödja det viktiga föreningslivet som även bygger på ideella krafter.

  JA
  Ing-Mari Frössevi
  Kandidat till kommunfullmäktige
 6. Vingåker har för att vara en så liten kommun ett fantastiskt utbud för förenings-och fritidsaktiviteter.
  Miljöpartiet är öppna för att jobba för detta så långt som kommunens ekonomi tillåter.

  JA
  Håkan Östlund
  Ordförande för Miljöpartiet
 7. Alla har möjlighet att delta i kostnadsfria aktiviteter t.ex via vårt utegym, badplatser eller isbanor. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har ju kommunala bidrag men när det gäller utrustning är det svårt att få det kostnadsfritt men vi kan undersöka om föreningarna har möjlighet att subventionera utrustning för barn och ungdomar.

  JA
  Lars-Gunnar Karlsson
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Vingåker