Kan du lova att blåtåget ersätts av eldrivet tåg?

 1. Blå tåget körs och drivs av en privat entreprenör. Eftersom kommunen endast är delvis finansiär ( tillsammans med reklamsponsorer) kan kommunen inte kräva eldriven motor. Kommunen kan rekommendera ett eldrivet Blå Tåg i framtiden, men det är en ekonomisk fråga som alla inblandade måste vara beredda att bidra till – Blå tåget är ju som alla vet gratis att åka med – till glädje för turismen!

  NEJ
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 2. Några sådana planer finns inte i nuläget. Tack för intressant förslag som vi undersöker vidare.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Stort JA på den frågan, visserligen en symbolfråga men visar ambitionen hos de som arrangerar blå tåget. MP har redan haft den frågan uppe i KF för några år sedan och svaret kommer jag ihåg som att tåget drevs av en samverkan med företagarna som gjorde att ingen kunde besluta något och att kostnaden för att byta drift fanns ingen som ville ta. Hur som helst, jag vill verka för ett fossilfritt grönt tåg som kör besökare genom Trosa stad utan utsläpp av vare sig koldioxid eller kvävepartiklar.

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare Miljöpartiet i Trosa
 4. Blå tåget har blivit mycket populärt under somrarna, och något sådant krav är inte aktuellt, och inget vi kommer att ta upp från vår sida,

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 5. Det är ingen fråga vi kommer att driva. Vi anser att klimathysterin vilar på en bräcklig grund.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD
 6. Hej!Kommunen köpte 2010 tåget och redan då ansåg vi Socialdemokrater att inköp av ett eldrivet lok skulle undersökas. Nu blev det inte så och 2016 byttes också motorn till en lite bättre (utsläppsmässigt). Vi anser dock att tåget som våra duktiga näringsidkare också är med och delar kostnader för, ska användas till en ny lösning måste fram. Då vill vi gärna se ett rött eldrivet tåg.

  NEJ
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 7. Intressant! Blå tåget är kul! El, eller ännu hellre gas. Här kan kommunen lätt torgföra sin ambition formulerad i kommunens Klimat och energiplan. Trosa kommun är en av de som bidrar till Blå tåget och kan därmed också ställa krav för sin medverkan och vid marknadsföring. Många små initiativ leder fram till en positiv tipping point.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande
 8. Alliansen är överens om att ha en fossiloberoende fordonsflotta senast 2022. Eftersom vi är delägare i tåget kommer vi att verka för att det gäller även detta tåg

  JA
  Martina Johansson
  Ordförande vård och omsorgsnämnden.