Kan du lova att arrangören för veteranbilsträffarna köper utsläppsrätter till träffarna på torsdagar i Trosa?

 1. Ett intressant påpekande som kommunen inte har beslutande rätt över! Det är en fråga för arrangörerna av veteranbilsträffarna

  NEJ
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 2. Det är inte aktuellt i nuläget. I så fall skulle alla arrangemang som innefattar transporter av olika slag behandlas på samma sätt.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Ja, att kräva klimatkompensering av veteranbilsträffarna för deras rikliga utsläpp från orenade bensin och dieselmotorer är ett utmärkt förslag. Det kan man läsa mer om hur man gör som privatperson på http://www.klimatkompensera.se eller hos naturvårdsverket.se. Med avgiften för klimatkompensation ges pengar till projekt som minskar utsläpp av växthusgaser någon annanstans i världen.

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare Miljöpartiet i Trosa
 4. Kommunen upplåter mark till arrangörerna, ett arrangemang som är mycket populärt i sommartrosa. Det har inte varit uppe till diskussion i Tekniska nämnden att ställa några sådana villkor.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 5. Hej! Veteransbilsträffarna på torsdagar är en uppskattad aktivitet under sommaren både för bofasta och turister. Vi anser att det föreningsdrivna ideella arbetet ska uppmuntras och inte påläggas extra kostnader. Som kommun ska vi föregå med gott exempel gällande användandet av miljövänliga transporter men en förening måste själv ta beslut om de vill köpa utsläppsrätt eller inte.

  NEJ
  Magnus Johansson
  Kommualrådskandidat
 6. Eftersom inte kommunen är arrangör kan vi inte lova detta.

  NEJ
  Martina Johansson
  Ordförande vård och omsorgsnämnden.
 7. Jag tror inte att det är möjligt att ställa sådana krav på en arrangör som en förening, privatperson etc?
  Så tyvärr måste svaret bli nej.
  Däremot är det ett intressant förslag att ställa till arrangörerna, och det skulle kanske öka uppskattningen än mer, för ett redan populärt och uppskattat återkommande sommararrangemang!

  NEJ
  Tommy Fogelberg
  Gruppledare