Kan du lova ett nytt reningsverk som är dimensionerat för kommunen.

 1. Ett av Alliansens vallöften för kommande mandatperiod, är just ett nytt reningsverk, som klarar av nuvarande och kommande miljökrav, samt kommunens framtida tillväxt.

  JA
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 2. I MP har vi oroat oss för reningsverkets kapacitet i två mandatperioder. Vi har ställt frågor och motioner då vi sett siffror på återkommande så kallad breddning som innebär orenade utsläpp i Östersjön. Det finns plats planerad för nytt reningsverk och jag tror att alla partier nu insett att det är hög tid att bygga nytt. Om vi i MP får råda ska vi bygga Sveriges modernaste och hållbaraste reningsverk med läkemedelsrening och biogasproduktion för att nämna möjligheter vi ser.

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare Miljöpartiet
 3. Centerpartiet är tillsammans med övriga partier i Alliansen överens om att bygga ett nytt reningsverk i Trosa. Kommunen växer och på sikt kommer inte de befintliga reningsverken räcka till för att leverera god rening. Ett nytt reningsverk ska också förberedas för att kunna hantera läkemedelsrester och mikroplaster som förekommer i avloppsvattnet.
  Jämfört med bara för några år sedan har det hänt väldigt mycket rent tekniskt. Vi kan nu få ett modulbaserat reningsverk till en rimlig kostnad.

  JA
  John Carlsson
  Ordförande Centerpartiet
 4. Ett nytt reningsverk dimensionerat för en växande kommun kommer att byggas under kommande mandatperiod, i anslutning till våtmarken vid infarten till Trosa.

  JA
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 5. Hej! Visst ska vi bygga nytt reningsverk i kommunen, och i vår kommunala budget 2019 med plan 2020-2021 finns investeringsmedel avsatta för det.
  Socialdemokraterna lovade redan 2010 att bygga nytt, men då vi inte styrt i kommunen så har vårt förslag fått stå tillbaka för majoritetens val att istället lappa och laga vårt gamla reningsverk. Det är nu glädjande att en bred politisk majoritet är för nybyggnation, så att vi kan verka för minskade utsläpp i Östersjön.

  JA
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 6. Ett nytt reningsverk kommer att byggas/påbörjas under kommande mandatperiod står att läsa i vårt valmanifest. Tekniken har gått framåt och den kostnadskalkyl som fanns förra mandatperioden ser ut att reduceras betydligt.

  JA
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 7. Hej! Ett nytt reningsverk var på gång för tio år sedan. Planeringen avbröts tyvärr. Befolkningen har vuxit rejält sedan dess. Ny teknik och nya utmaningar har tillkommit. Läkemedelsrester är ett problem. När nu planeringen återupptas är vi gärna med för att hitta bra lösningar för rent avloppet och för att ta tillvara på näringsämnen i slammet. Energiåtervinning med en biogaspump för traktens bilar skulle passa så att Trosa kommun kan nå uppsatta klimatmål.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande
 8. Ett nytt reningsverk finns i planerna för nästa mandatperiod. Det kommer att dimensioneras för förväntad tillväxt av kommunen.

  JA
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD