Kan du lova att VÄRNA STRANDSKYDDET? Låt inte plånboken bestämma vem som ska få sjöutsikt i framtiden. Jag befarar stängsel, murar o enskilda bryggor.

 1. Trosa kommun har en förhållandevis generös hållning till strandskyddet. Lagen som luckrades upp för några år sedan har inte fått avsedd effekt. Finns stora områden i vårt land som skulle må bra av mer strandnära bebyggelse. För att bibehålla en levande landsbygd, kan det finnas enstaka platser även i Trosa kommun där vi tror man kan släppa fram enskild bebyggelse.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 2. Lagen om strandskydd är strikt och har mycket få undantag. I Trosa kommun är det skyddade området 300 meter från strandkant vilket är större än på många andra orter som har 100 meter. Moderaterna anser att lagstiftningen borde vara mer nyanserad och anpassad efter varje specifik plats. Alla beslut om strandskydd prövas också av länsstyrelsen som kan avstyrka.

  JA
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Hej Naturvän. Jag är också en naturvän som uppskattar vår allemansrätt och tillgången på fin natur och stränder i vår kommun. Självklart ska vi i MP fortsätta värna strandskyddet och det finns många goda skäl: att skydda djur och växter som lever på stränder och i vattnet, friluftsliv som en viktig del i hälsofrämjande, människors trivsel och rekreation, men också med tanke på klimatanpassning. Vi har stränga lagar för detta och de ska vi påtala där vi är med i besluten.

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare MP Trosa
 4. JA Vänsterpartiet lovar att fortsätta arbetet att freda stränder och göra naturen tillgänglig för växande befolkning och besökare. Privatiseringen brer ut sig på olika sätt. Tolkningen av den så kallade hemfridzonen måste bli tydligare. Information för fastighetsägare och för oss som vistas i markerna och på vattnen behövs. Uppföljning och koll av om regler efterlevs måste till. Vi ska värna strandskydd och allemansrätten så att vi långsiktigt kan njuta av våra vatten och röra oss i naturen.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande Vänsterpartiet
 5. Hej! Trosa kommun är med sin närhet till vattnet en attraktiv bostadsort men för att vi alla ska kunna promenera längs vattendragen, bada och fiska samt värna djur och växtlivet så är strandskyddet förutsättningen för vår allemansrättsliga tillgång. I kommunens översiktsplan står det också att tillgängligheten till stränderna ska bibehållas och om möjligt utvecklas. Vi vill värna strandskyddet och kommunens möjlighet till dispens ska ske med medborgarnas insyn.

  JA
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 6. Den minnesgoda kommer ihåg att vi var väldigt aktiva när det gällde prinsens sommarställe. Vi värnar strandskyddet på 100 m och 300 m det måste vara tillåtet för allmänheten att få tillgång till stränder.

  JA
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 7. Vi vill behålla ett rimligt strandskydd, men anser att det är alltför strikt. Vill vi behålla en levande landsbygd bör det hanteras mera flexibelt. Få länder har så mycket stränder som Sverige och en del av dessa borde kunna användas för strandnära bebyggelse.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD Yrosa
 8. Centerpartiet vill avskaffa nuvarande generella strandsskyddsregler och anpassa det så att vi skyddar områden med stora naturvärden samtidigt som vi t.ex. i Trosa kommun tryggar allmänhetens tillgång till stränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter. Vi vill samtidigt öppna upp för byggnation i strandnära områden i Sverige med gles bebyggelse och också lätta på reglerna så att generellt strandskydd inte gäller vid minsta lilla bäck eller dike.

  JA
  John Carlsson
  Ordförande Centerpartiet