Kan du lova att vägen till Stensund blir ordentligt åtgärdad. Har bott här i 7 år och vägens skick är bedrövlig. Skäms att bjuda hit gäster.

 1. Hej! Stensundsvägen har vi många gånger diskuterat i vårt parti och i kommunen. Då vägen verkligen behöver åtgärdas så har vi påtalat det för dess ägare Trafikverket. Vägen finns med i kommunens vägprioriteringar då regionens statliga medel ska fördelas men då allt tar sådan lång tid så har kommunen nu börjat föra diskussion med Trafikverket om att överta Stensundsvägen. Allt är en förhandlingsfråga men kommunen får då mer rådighet att förbättra både trafiksäkerhet och standard. Hälsa vännerna.

  JA
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 2. Stensundsvägen är Trafikverkets väg, så kommunen har inte rådighet över den. Men i kommunens diskussioner med Trafikverket om den regionala trafikplanen, lyfter vi oförtrutet fram Stensundsvägen. Alla kommunens politiker är nog eniga om att situationen börjar vara akut, och det finns funderingar på att försöka få till en uppgörelse med Trafikverket om ett kommunalt övertagande, men det är inte alldeles enkelt.

  JA
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 3. Stensundsvägen ägs av Trafikverket som också beslutar om vilken standard deras vägar skall ha. Kommunen har begärt och kommer fortsätta att begära att Trafikverket genomför en förbättring av Stensundsvägen. Vi är i framtiden beredda att ta över ansvaret för vägen om Trafikverket först genomför en upprustning.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 4. Hej! Miljöpartiet har påtalat Stensundsvägens behov av upprustning hela förra valrörelsen 2014 också och håller med om att vägen behöver lagas och breddas snarast. MP har även argumenterat just Stensundsvägens behov av upprustning som mycket mer angeläget än att bygga “förbifarten”. Vi lovar att fortsätta den kampen även efter valet 2018.

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare Trosa
 5. Stensundsvägen är som alla nämnt en trafikverksväg. Kommunen har framfört behovet av en upprustning under en längre tid samt fört diskussioner om ett övertagande. Hittills har det inte gått att komma överens, men vi vill driva den processen vidare, då vi menar att det är enda sättet att få en bra standard på Stensundsvägen.

  JA
  Stefan Björnmalm
  Ordförande KS Ekoutskott
 6. Stensundsvägens dåliga skick och standard har vi påtalat i många olika sammanhang, motionerat om och ställt frågor om genom åren.
  Det är Trafikverket som ansvarar för vägen, men vi skulle vara mycket mer ihärdiga i dialogen med Trafikverket kring Stensundsvägen, om vi fick bestämma, och förordar att kommunen tar över ansvaret!
  Vi ser behovet av en gång & cykelväg för att öka säkerheten.
  Vi tycker att Stensundsvägen är mycket viktigare att prioritera i dialog med Trafikverket än t.ex. Infarten!

  JA
  Tommy Fogelberg
  Gruppledare
 7. Men vi kan fortsätta arbeta för att den åtgärdas. Vi har flera gånger framfört att det är betydligt mer angeläget att åtgärda Stensundsvägen än att spendera stora belopp på “Västra infarten”. Detta bör betonas i dialog med Trafikverket, som äger vägen.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD Yrosa