Kan du lova att utbyggnaden av lägenheter, som planeras runt vårdcentralen inte hindrar nödvändig utbyggnad av vårdcentralen t.ex sjukgymnastik med pool

 1. Hej! Socialdemokraternas kan lova att vårdens behov av utrymme kommer vi att kunna tillgodose. Det är intressant att du lyfter den förebyggande vården men just pool tror vi inte kommer att bli aktuellt på vårdcentralen i Trosa. Det kan, precis som idag arrangeras vid vårt badhus Safiren Vagnhärad.

  JA
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 2. Vårdcentralen kommer att ha de lokaler som verksamheten kräver. Eventuellt kommer vårdcentralen att flytta till ett bättre läge. Vi Moderater vill även ha nyetablering av flera alternativ, t.ex. en-läkarmottagningar.

  JA
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Vårdcentralens behov framöver känner vi inte till. Det finns inga förfrågningar om rehab anläggning från Landstinget som är huvudman för vårdcentralen. Vi Liberaler önskar en nyetablering av en vårdcentral i Vagnhärad för att avlasta Trosas vårdcentral.

  JA
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 4. Vi Kristdemokrater ser gärna fler etableringar i kommunen, främst i Vagnhärad. När det gäller befintlig vårdcentral, så tror vi att det så småningom kan krävas nya lokaler , på annan plats. När det gäller möjlighet till pool, så har vi ett nyrenoverat badhus i Vagnhärad.

  JA
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 5. Vårdcentralen kommer att kunna få de lokaler som krävs. Tveksam till behovet av pool, eftersom sådana aktiviteter rimligen kan bedrivas i Safiren i Vagnhärad.

  JA
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD
 6. Hej Nils & tack för din fråga.
  Frågan om pool kontra att använda Safiren är en fråga där Landstinget rimligen måste ha ett ord med i laget.
  Men självklart ska de lokalbehov vårdcentralen har tillgodoses så det blir ändamålsenligt och kan erbjuda en bra vård för kommuninvånarna.
  För att lyckas med det i vår växande kommun växer behovet av en vårdcentral även i Vagnhärad.

  JA
  Tommy Fogelberg
  Gruppledare