Kan du lova att svara mig om det fanns något parti som var emot utbyggnaden av de inträngda och anskrämliga höghusen på Trosalundsberget?

 1. Ja, vi var emot det i Fullmäktige eftersom vi inte anser att höga hus stämmer med traditionell stil i Trosa.

  JA
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD Trosa
 2. Hej Ann-Christin. Beslutet om detaljplanen för Vikingaskeppet 1. Trosalundsberget togs av förra fullmäktige 2014-03-12. Samtliga då representerade partier, Moderaterna, Centern, Folkpartiet (nu Liberalerna), Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Trosa radikaler samt Socialdemokraterna sa ja. Sverigedemokraterna ville att detaljplanen skulle återremitteras/ tittas på igen men gällande vad är oklart då det inte finns någon skriftlig reservation om det. Så såg den demokratiska gången ut då.

  JA
  Ann-sofie Soleby Eriksson
  Oppositionsråd
 3. Hej! Det finns olika uppfattningar om utseendet på de nya höghusen. Själv har jag inte varit inne i dem men från utsidan tycker jag man lyckats riktigt bra. Vänsterpartiet framhåller vikten av att bygga bostäder nära service och kommunikation. Passar på att säga att Vänsterpartiet arbetar för varierad bebyggelse och ägandeformer i kommunens tre tätorter. Därför tycker vi att husen på Trosalundsberget är goda exempel på klimatsmart samhällsplanering.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande Vänsterpartiet
 4. Vi står bakom byggnationen på Trosalundsberget då vi anser att det behövs olika sorters boenden i vår kommun. Det är också positivt att vi har en mångfald av aktörer som bygger i kommunen. Behovet av lägenheter är också stort, eftersom många äldre som fortfarande vill bo i vår kommun men flytta från sin villa inte kan göra det då de inte kan hitta en lägenhet att flytta till.

  JA
  John Carlsson
  Ordförande Centerpartiet
 5. Jag kan svara så här, att vi var för det, de som var emot, var Sverigedemokraterna. Däremot så anser vi Kristdemokrater att man bör gå varsamt fram, när det gäller ytterligare förtätningar i Trosa tätort. Vi har så mycket byggbar mark i kommunen.

  JA
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 6. Nej, inget parti var emot när beslutet togs. Någon enskild ledamot var emot under diskussionen, men den politiska enigheten var total.

  JA
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 7. Miljöpartiet har inte haft några invändningar mot utbyggnaden på Trosalundsberget. Sverige behöver fler bostäder och så även i Trosa kommun. Det är klimatsmart och hållbart att förtäta och bygga där det redan finns vägar, vatten och kollektivtrafik tex. Många vill ha bekväma lägenheter där det finns service på nära håll.
  Sen vet jag inte riktigt vad vi svarar ja och nej på i den här frågeställningen 🙂

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare MP Trosa