Kan du lova att sluta låta skolbarnen som sitter i tillfälliga baracker i trångbodda skolor få betala priset för Trosa kommuns tillväxthysteri?

 1. Hej Anna. Det låter som ni föräldrar upplever att skollokalerna är dåliga för barnen och det är jättetråkigt. Jag har sett att det finns baracker vid några skolor och förstår skälen. Jag lovar att bidra till en bättre planering för skollokaler i framtiden. Jag tycker vi har råd att ha fina hållbara stimulerande hus till vår barns skoldagar. När man bygger nya bostäder i Trosa måste man räkna in att de som flyttar in också har barn och planera förskolor och skolor i samma takt.

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare MP Trosa
 2. I takt med att kommunen växer byggs skolor och övrig kommunal service ut. Inflyttningen har historiskt varit ca 130 personer per år och framöver beräknas den siffran vara ca. 200. Skärlagsskolan skall byggas ut vilket innebär att ett antal barn nu har undervisning i ändamålsenliga paviljonger. Vitalisskolan har också ändamålsenliga paviljonger. Således kan man kan inte påstå att barn “betalar ett pris” för inflyttningen. Vi kommer att titta på om ytterligare lösningar behövs för Vitalisskolan.

  JA
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Hej! Det är bra för Trosas ekonomi och samhällsservice att många vill bo i och utveckla kommunen. De senaste åren har vi haft en kraftig befolkningsökning och vi har framfört att en bättre dialog både med lokalstyrgruppen samt med medborgarna/brukarna bör finnas så att det finns en plan för lokaler istället för tillfälliga lösningar. Vi ska se till att barnen får vettiga skollokaler och om Socialdemokraterna får fortsätta leda landet kommer 17,9 miljoner extra till skola och omsorg årligen.

  JA
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 4. Hej Anna!
  Rekordmånga vill glädjande flytta till Trosa, och det är inte helt lätt att hinna med nödvändig utbyggnad av skola, förskola, VA mm mm.
  Vi tycker att det är bra att vi kan erbjuda en plats, även om det är i paviljonger/baracker, men på längre sikt är det naturligtvis inte acceptabelt. En bättre samordning och dialog i lokalstyrgruppen och ett starkt Vänsterparti nationellt – genom bibehållet statligt stöd – och lokalt kommer leda till permanenta lösningar för våra skolelever!

  JA
  Tommy Fogelberg
  Gruppledare
 5. Planer finns för fortsatt utbyggnad av skolor och annan kommunal service I takt med att Trosa växer. Jag anser inte att barn “betalar ett pris” för tillväxten eftersom tillfälliga lokaler är ändamålsenliga.

  JA
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD
 6. Just nu planeras en utbyggnad av skärlagsskolan. När det är dags för ytterligare lokaler längre fram vill vi att det byggs ytterligare en skola i kommunen. Att växa i lokaler med paviljonger skapar en flexibilitet så att byggnation sker effektivt både ur kvalitets och ekonomiskt perspektiv. Vi kommer även i framtiden använda oss av paviljonger i väntan på en permanent lösning. Barnen betalar inte ett “pris” för tillväxten utan vi planerar ständigt för utbyggnad av förskolor och skolor.

  JA
  Martina Johansson
  Ordförande vård och omsorgsnämnden.