Kan du lova att ni ska lösa problemet med Snöholmen?

 1. Tekniska kontoret har arbetat med frågan i flera år, och försökt vidta en mängd åtgärder, såsom sökt skyddsjakt och fått avslag, man har röjt på ön, och arbetar fortlöpande med frågan. Men skarven är ju en skyddad art så det är inte så lätt. Men jag lovar att fortsätta bevaka frågan och kommunen ska göra vad den kan.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 2. Detta är en fråga som inte kommunen självt kan bestämma över, då frågan överprövas av Länsstyrelsen. Vi är fullständigt medvetna om det problem som skarvarna skapar för Trosa genom sin kolonisation av Snöholmen. Kommunen har vid ett flertal tillfällen begärt av Länsstyrelsen att få göra något åt problemet, men fått svar som hänvisar till att eftersom skarven är en skyddad art av EU så är den också skyddad i Sverige. Moderaterna kommer att agera för att fortsätta att se om möjligheter återstår.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Vi har provat att lösa problemet under flera år.
  Tyvärr ligger det slutliga beslutet inte i kommunens händer!

  NEJ
  bengt-eric Sandström
  Gruppledare
 4. Hej! Jag önskar jag kunde svara ja på frågan om skarven på Snöholmen men dessvärre har vi både Länsstyrelsen och EU emot oss. Jag var den första som larmade till kommunen om att skarven slagit sig ned där. Alla ansvariga i Trosa kommun inklusive MP skulle vilja få bort skarvkollonin men det hindras av naturskydd. Man får försöka förstå det. Skarven tillhör vår natur och man får tänka att det är ett intressant naturfenomen och hoppas att de så småningom överger ön.

  NEJ
  Maria Arman
  Gruppledare Trosa
 5. Tyvärr kan vi inte lova det eftersom vi har både Länsstyrelsen och EU emot oss. Kommunen bör fortsätta att söka efter lösningar på detta problem.
  Vi inom SD anser att det är helt fel att EU genom generella direktiv skall lägga sig i lokala naturvårdsfrågor, byråkratin i Bryssel uppenbarligen saknar insikt om. Det kan dessutom anses bryta mot subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD Trosa
 6. Hej! Som många andra vill jag se mer av ejder och mindre med skarv i Trosa skärgård. I våras var jag ute på Snöholmen när skarvarna låg på ägg. Marinbiologer på Askölaboratoriet säger att skarvarnas ökning kan vara en del i problematiken med övergött Östersjön. I stället för att jaga bort skarvarna vill Vänsterpartiet att Trosa kommun ökar vattenomsättningen genom att ersätta vägbanken till Edanö med en bro. Vi vill också att planering av ett nytt reningsverk ska återupptas omgående.

  NEJ
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande Vänsterpartiet
 7. Tyvärr kan vi inte lösa det problemet just nu. Skarven är skyddad av EU. Regeringen uppvaktas hårt från olika intresseorganisationer då det är ett bekymmer för framför allt yrkesfiskare. Finland har lyckats betydligt bättre att få ner skarv populationen så det är en fråga som bör drivas av våra parlamentariker i EU.

  NEJ
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 8. Hej Kerstin,

  Tyvärr kan vi inte lova det. Skarven är skyddad genom EU:s art- och habitatdirektiv. Trosa kommun har vid ett flertal tillfällen ansökt hos Länsstyrelsen om att få utföra åtgärder för komma tillrätta med problemet, men fått avslag. Vi är medvetna om att skarven orsakar problem för bland annat yrkesfiskare och för turistnäringen och kommer fortsätta att arbeta för att komma tillrätta med problemet.

  NEJ
  John Carlsson
  Ordförande Centerpartiet