Kan du lova att Korslöt (tippen) får kontroll över att de som slänger sopor är kommuninnevånare i Trosa (kontroll saknas)

 1. Alliansen har som ett av sina vallöften att bygga ny återvinningsstation vid Korslöt. I samband med det så kommer vi att försöka hitta ett bra och smidigt system, som kan skilja ut vilka som är kommuninnevånare. Men det är inte alldeles enkelt att hitta ett smidigt system som ändå tillfredsställer alla, även övriga medborgare.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 2. Jag vet att vissa återvinningar har ett passerkort men jag vill inte föreslå det i dagsläget för Korslöt. Det är viktigt att vår kommuns återvinning är lättillgänglig och serviceinriktad och underlättar för människor att komma med sorterat avfall. Avfall och sopor som sorteras utgör numera en eftertraktad resurs och inte en belastning. Jag tror att vi kan fortsätta ta emot avfall från de fritidsboende och det fåtal som åker över kommungränsen till oss.

  NEJ
  Maria Arman
  Gruppledare Miljöpartiet
 3. Detta har diskuterats i kommunen och vi försökt hitta ett system som fungerar. Ännu har inget bra system identifierats men vi kommer att fortsätta att leta. Vi kan i dagsläget därför bara lova att fortsätta undersöka vilka möjligheter som finns. Men ambitionen är att i samband med bygget av ny återvinningsanläggning få till ett passande system.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 4. Hej! Socialdemokraterna har avsatt investeringsmedel för flytt och ombyggnation av återvinningscentralen på Korslöt. När den är flyttad kommer det blir lättare att utrusta Korslöt med den teknik som behövs för att se till att de som äger fastighet och betalar renhållningsavgift i kommunen, också är de som får nyttja anläggningen. När det infördes avgiftsfritt bedömdes det också att vinsten för miljön var större än ett manuellt system för att kontrollera vilka som nu lämnar till återvinningen.

  NEJ
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 5. Det har varit “på tapeten” under några år.Men när vi införde fri återvinning för privatpersoner ansåg vi att fördelarna var större än nackdelarna. Vi planerar ju nu att bygga en helt ny planfri anläggning och då kan vi söka efter ett lätt administrerat system som särskiljer kommuninnevånare från övriga. Vi Liberaler anser att det blir så komplicerat att skilja ut sommarstugeägare, boende i kommunen men mantalsskrivna i annan kommun från i kommunen mantalsskrivna att kostnaden överstiger nyttan !

  NEJ
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 6. Det är svårt att hitta ett system som är enkelt och samtidigt fungerar tillfredsställande

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD
 7. Hej! Vänsterpartiet tycker att det är ok att även icke kommuninvånare lämnar avfall på Korslöt. Är det ett problem i nuläget? Till exempel bör boende runt Tullgarn kunna lämna sitt avfall på Korslöt även om det är på andra sidan kommungränsen och de betalar VA avgift till Södertälje. Närhetsprincipen bör gälla när man åker till återvinningen.

  NEJ
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande
 8. Vi tycker det är viktigare att det är enkelt för människor att sortera allt avfall och det är en av anledningarna att vi tog bort avgiften på Korslöt för privatpersoner. Ett kontrollsystem skulle kosta för kommunen och vi ser inte vad vinsten i det skulle vara, mer än att försvåra för den som vill sortera sitt avfall.

  NEJ
  Martina Johansson
  Ordförande vård och omsorgsnämnden.