Kan du lova att det ska bli lättare att få tid på vårdcentralen?

 1. Det är ingen fråga som vi kommunpolitiker råder över. Men vi kan verka för mer resurser, t.ex. försöka få hit någon mer etablering.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 2. Det är en fråga vi driver hårt. Vi tänker att man behöver avlasta primärvården så att de som verkligen behöver den kommer fram snabbt. Avlastning kan ske på olika sätt, bl.a. genom att öppna sjuksköterskemottagningar vid stora mataffärer (finns på andra ställen), digitala lösningar och att bygga ut tjänsterna vid 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Det är ingen kommunal fråga. Men mina partikamrater har ideer som kommer att presenteras inom kort.

  NEJ
  bengt-eric Sandström
  Gruppledare
 4. Kan tyvärr inte lova eftersom den S-ledda majoriteten hittills sagt nej till våra förslag i Landstinget. Vi driver där frågor om tillgänglighet inom vården.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Vice gruppledare Landstinget Sörmland
 5. Hej Robert!
  Socialdemokraterna i Trosa kommun är medvetna om att det stundtals är problem med tillgängligheten. Socialdemokraterna i Landstinget (region Sörmland) vill öka tillgängligheten och har anställt nya sjuksköterskor. Mer personal går före skattesänkningar. Möjligheten till att söka förebyggande vård har också ökat då Socialdemokraterna infört avgiftsfri vård på länets vårdcentraler. Läs gärna om vad S vill göra på http://www.socialdemokraternasormland.se/var-politik/valprogram-landstinget/

  NEJ
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 6. Tack för din fråga!
  Det här är ju som flera nämnt inte en fråga som kommunpolitiker styr över.
  Den är likaväl viktig, och inom landstinget driver vi bl.a. att vi ska tillämpa 6-timmars arbetsdag på två vårdcentraler, Gnesta och Trosa. Det ger mervärden åt både patient och personal och lockar förhoppningsvis fler att vilja jobba på VC Trosa. Personalen arbetar då i två skift vilket utökar öppettiderna och gör det förhoppningsvis lättare att få en tid för dig som besökare.

  NEJ
  Tommy Fogelberg
  Gruppledare Trosa kommun, ersättare i landstingsfullmäktige