Kan du lova att det planerade bygget runt vårdcentralen (predikanten) blir max 2 våningar

 1. Hej Nils. Du verkar orolig för att nya hus som byggs ska bli för stora och höga och förändra stadsbilden. Det är nog riktigt att det blir förändringar när man bygger nya hus men jag är inte säker på att det är avgörande hur många våningar husen har. Lika viktigt kan det vara att de utformas estetiskt och hållbart och bidrar till en trivsam miljö både för de som ska bo där och för de som bor runtomkring.

  NEJ
  Maria Arman
  Gruppledare Trosa
 2. Nej Nils, För det krävs majoritet i fullmäktige. Vi anser att exploateringen av kommunen skall göras varsamt så att Trosa-miljön bevaras så långt som möjligt.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD Trosa
 3. I samhällsbyggnadsnämnden har Vänsterpartiet tyckt att byggnationen vid Vårdcentralen är bra. Boende i området har nära till service och blir inte så bilberoende. Det är bra! Vi tycker att lägenheter i bottenvåningen ska vara små och förberedas för trygghetsboende. Som alltid vill Vänsterpartiet se en blandning av stora och små lägenheter och olika ägandeformer. Vi har inget principiellt emot höga hus i kommunen men det är en utmaning så de passar in i befintlig miljö.

  NEJ
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande Vänsterpartiet
 4. Nej vi kan inte lova det, men Kristdemokraterna är för en varsam tillväxt i Trosa tätort. Vi arbetar för tillväxt i hela kommunen. Infart västra Trosa kommer t.ex. att underlätta för tillväxt i Trosas västra delar, vilket vi tycker är positivt.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 5. Hej Nils,
  Det kan vi inte lova. Centerpartiet står bakom den föreslagna byggnationen vid vårdcentralen. Vi tycker att Trosa ska ha en rimlig befolkningstillväxt på 1-2% per år där hela kommunen är lika viktig. Det innebär att vi framöver behöver fokusera på byggnation utanför Trosa tätort för att uppnå befolkningstillväxtmålet.

  NEJ
  John Carlsson
  Ordförande Centerpartiet
 6. Det planerade bygget runt vårdcentralen är utformat enligt det vinnande bidraget i en arkitekttävling och har resulterat i en detaljplan som skall till kommunfullmäktige för godkännande. Den innehåller blandad bebyggelse i form av radhus och lägenheter i två till fyra våningar.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad