Kan du lova att det kommunala dricksvattnet i framtiden räcker även torra år och i takt med att kommunen växer?

 1. Hej Pär! Moder jord behöver vi vara rädda om så detta går inte att lova för all framtid, men Trosa kommun har god försörjning av kommunalt dricksvatten just nu. Vattentäkten i Sörtuna/Västerljung har bra kapacitet och kan säkerligen höjas med en ny vattendom. Lillsjön och dess ytvatten kan tas i anspråk om det skulle behövas. Det finns en VA-plan i kommunen som antogs 2014. 2500 kubikmeter vatten/dygnet gör vi av med i Trosa, Vagnhärad och Västerljung.

  JA
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 2. Inom överskådlig tid ser vi inga problem, men en torr sommar som denna sätter naturligtvis luppen på frågan. Det finns utvecklingsmöjligheter både på vattentäkten vid Sörtuna och andra platser i kommunen. Sen på mycket lång sikt, vet man ju aldrig vad som händer, både med kommunens tillväxt och klimatet. Men som sagt, vår generation ska inte behöva oroa sig.

  JA
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 3. Trosa kommun ser till att försörja sina innevånare med vatten. Vi har bra vattentäkter som kommer att räcka under normala förhållanden. Under extrema förhållanden, som under årets mycket torra sommar, kan det bli risk för vattenbrist kan det bli risk för vattenbrist som kan leda till bevattningsförbud och uppmaningar om att hushålla med vatten.

  JA
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 4. Hej. Tillgången och användningen av dricksvatten är ju en jätteviktig fråga för människors liv och hälsa. Jag vill peka på potentialen av utveckling i vattenfrågor som gäller hur vi använder dricksvatten. MP förordar i klimatanpassningens namn att vi i Trosa kommun ser framåt och lär oss hur vi kan använda dricksvatten mer restriktivt. Man måste fråga sig hur länge vi har råd att spola toaletter och tvätta bilar med dricksvatten. Vi lovar inget, men vill verka för en sådan framförhållning.

  NEJ
  Maria Arman
  Gruppledare Trosa
 5. Trosa kommun har vattentäkter som kommer att klara att leverera dricksvatten till invånarna även i framtiden. I takt med klimatförändringar kommer torra somrar att bli vanligare och på längre sikt tror vi att vi alla måste fundera på hur vi använder vårt dricksvatten. Vi måste bland annat titta på nya effektiva tekniker när vi bygger nytt och renoverar.

  JA
  John Carlsson
  Ordförande Centerpartiet i Trosa kommun
 6. Hej! Frågan gäller dricksvatten och då kommer vattnet räcka. När vi använder dricksvatten till att spola toaletter och båtar, fylla pooler, vattna gräsmattor och tvätta bilar måste vi tänka nytt. När planeringen av ett nytt reningsverk återupptas ska denna fråga vara med. Nya lösningar måste fram så att vattnet vi tar upp i Sörtuna räcker till det vi behöver dricksvatten till. För att kunna återanvända dricksvattnet smartare kan vi söka samarbeten med forskning och utveckling för framtidens vattenanvändning.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande Vänsterpartiet
 7. Trosas vattentäkter klarade försörjning med dricksvatten även denna extremt torra sommar även om vattning för en tid begränsades. Det finns dock anledning att se över hur vi använder vårt dricksvatten, även om det saknas belägg för att liknande torrsomrar blir vanliga. Jag har levt länge nog för att ha upplevt torra somrarna 1955 0ch 1959.

  JA
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD Yrosa