Kan du lova att det byggs en cykelväg mellan Vagnhärad-Västerljung?

 1. Hej Jenni! Samtliga partier i kommunfullmäktige vill att det ska byggas en cykelväg mellan Västerljung och Vagnhärad. Möjligheten för Västerljungs barn och ungdomar att kunna ta sig till sin högstadieskola trafiksäkert har för oss Socialdemokrater varit prioritet då vi redan 2017 avsatte medel för cykelvägen i vår investeringsbudget. Nu hoppas vi att den kan förverkligas snart.

  JA
  Ann-sofie Soleby-Eriksson
  Oppositionsråd
 2. Vi har under mandatperioden arbetat på en lösning som tyvärr inte gick att fullfölja på grund av markfrågor. Men om vi får förtroendet av väljarna i morgon kommer vi fortsätta att arbeta för att hitta en lösning under nästa mandatperiod.

  JA
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Hej! Detta får bli sista svaret innan valdagen! Cykelväg mellan Västerljung och Vagnhärad tycker alla partier är viktigt. Var vägen ska dras är det inte samma enighet kring. Längre och billig utmed befintliga vägar eller kortare och dyrare över fält och skog. Det handlar om kostnad men även om markägande och om det anses tryggt. Ni som längtar efter denna väg hör gärna av er med synpunkter. Vänsterpartiet lovar att jobba för en bra cykelväg.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande