Kan du lova att bygga om Edanöbron så att vi får ett friskare vatten i Östra stadsfjärden?

 1. Edanöbron tillhör samfälligheten på Edanö. Naturligtvis kommer kommunen att i en framtid, när vägstandarden är OK, att ta över vägnätet och bron, men där är vi inte ännu. Det innebär kostnader för samfälligheten som de får ta ställning till.

  NEJ
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 2. Edanöbron ägs och sköts av samfälligheten på Edanö och är alltså inte kommunens egendom eller ansvar. Kommunen kan tänka sig att överta bron om den renoveras till ett godtagbart skick dessförinnan. Så har kommunen tidigare övertagit vägar från andra samfälligheter.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 3. Edanöbron tillhör Öbolandets vägförening, så den ligger utanför kommunens gatuhållaransvar. Men vi är väl medvetna om problemen, och i ett längre perspektiv, så vet man inte vad som händer.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 4. Den tillhör inte kommunens ansvar. Vi är medvetna om problemen och avvaktar hur det utvecklas framöver.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD
 5. Ja, MP vill fortsätta anstränga oss för en riktig bro till Edanö. Det finns goda skäl till det; att få en säker gång och cykelväg till ön, att öka vattencirkulationen i stadsfjärdarna och att anpassa sig i god tid till klimatförändringar som kan ställa till höjda vattennivåer och stora regn som hotar isolera Edanö. Det vore ansvarsfullt av kommunen när man tillåter så mycket byggnation att också ta över vägnätet där, vilket är fullt möjligt om vilja finns. Bättre än att bygga Infart tex.

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare Miljöpartiet Trosa
 6. Hej! Stadsfjärdarna och Östersjön behöver all omsorg för att bli friskare. När det gäller Edanöbron så måste ägaren, samfälligheten besluta vad de vill först innan det blir en kommunal/politisk angelägenhet.

  NEJ
  Magnus Johansson
  Kommunalrådskandidat
 7. När det är dags att göra en rejäl upprustning av bron, så vill vi att den då tillåter genomströmning av vatten. Bron ägs av vägsamfälligheten på Edanö och därför kan vi inte idag gå in och bygga om den. Det krävs att vi i så fall tar över den till kommunen.

  JA
  Martina Johansson
  Ordförande vård och omsorgsnämnden.
 8. En angelägen fråga! Ja, Vänsterpartiet kommer att arbeta för friskare vatten i östra och västra stadsfjärdarna samt säkrare vägar för växande befolkning på Edanö. Men Vänsterpartiet är ett litet parti i en blå kommun. Vi är inte med i viktiga arbetsutskott och har svårt att initiera frågor. Fler röster i valet ger oss större möjligheter och inflytande. I samverkan med olika aktörer ska vi göra vad vi kan för hitta lösningar och ekonomi för en bro till Edanö.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande