Kan du lova att bygga en ny högstadieskola i Trosa eftersom Tomtaklintskolan kommer att bli 6-7 parallellt med nuvarande utbygdstakt av Skärlag+Vitalis?

 1. Hej och tack för en din viktiga fråga!
  Det är hög tid att påbörja utbyggnad/nybyggnad av högstadieskola i kommunen och vi lovar att göra vad vi kan för att sätta fart på detta arbete utan att ta till baracklösningar. Tomtaklintskolan räcker inte till. Vi vet ganska bra hur många barn i olika åldrar som behöver förskola och skola framöver. Varken i humanistiska nämnden eller i samhällsbyggnadsnämnden har vi tagit del av konkreta planer men det kommer vi efterfråga.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande Vänsterpartiet
 2. Hej! Din fråga delar du med många som vi mött i dörrar och på torgen i Trosa kommun. Skolan är ett viktigt område och vi kommer att behöva bygga skolor och förskolor. När och Var en ny högstadieskola skall placeras behöver gås igenom ordentligt. Socialdemokraterna kommer sätta igång det arbetet direkt och i dialog mer er medborgare och med våra tjänstekvinnor och män om vi får vara med och styra vår gemensamma kommun.

  JA
  Magnus Johansson
  Kommunalråd
 3. Ja nya skolor kommer att behöva byggas i Trosa och Vagnhärad den närmaste tiden. Vi har en stadig inflyttning så både förskolor och högstadium står sannolikt på väntelistan. Ansvariga politiker, vilka det nu blir efter valet på söndag måste göra en grundlig långsiktig plan för skolutbyggnad. Om vi i MP får förtroendet att styra ska vi verka för fina hållbara skollokaler. Frågan är ju när det är dags för gymnasium i kommunen också?

  JA
  Maria Arman
  Gruppledare Miljöpartiet
 4. Vår avsikt är att bygga ut Tomtaklintskolan, som även tidigare varit 6-parallellig. Det blir då en högstadieskola med ca 500 elever.

  NEJ
  Michael Swedberg
  Ordförande Moderaterna Trosa-Vagnhärad
 5. Att göra prognoser är ett svårt hantverk. Vi vet att högstadiet måste utökas och vi “prognostiserar” att en utbyggnad av Tomtaklintskolan räcker i ett första skede. Men du skall inte förledas tro att det saknas “en plan B” om prognosen överskrids!

  NEJ
  bengt-eric Sandström
  gruppledare
 6. Inom överskådlig tid, så få får nog Tomtaklintskolan i så fall byggas ut, för att rymma den elevökning som blir aktuell.

  NEJ
  Arne Karlsson
  ordf. Teknik o Servicenämnden
 7. För den närmaste framtiden är en utbyggnad av Tomtaklintskolan att vara det alternativ vi förordar.

  NEJ
  Bertil Malmberg
  Gruppledare SD
 8. När det behövs mer lokaler för högstadieelever så vill vi bygga en ny skola.

  JA
  Martina Johansson
  Ordförande vård och omsorgsnämnden.