Kan du lova att kraftigt minska flyktinginvandringen till Strängnäs?

 1. Frågan om flyktinginvandringens volymer är inte en kommunal fråga. Den hanteras i sin helhet nationellt, i de delar där vi som kommun har ett ansvar ska vi ta det ansvaret. Vi ska göra det bra med ett tydligt fokus på att de som kommer till Sverige så snabbt som möjligt kommer in i det Svenska samhället och är med och bidrar. Lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter, det ska vara lika för alla.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 2. Tack för din fråga!
  Invandring har vi alltid haft och kommer alltid att ha, men den mängd som vi haft de senaste åren är ohållbar, den måste minska kraftigt och det måste ställas högre krav på de som vill bosätta sig i landet.

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare
 3. För det första är det inget kommuner kan styra över och för det andra så vill vi ha en generös flyktingpolitik. Sverige ska vara ett land som hjälper folk i nöd. Då måste även Strängnäs göra sin insats.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Vi varken kan eller vill lova det. Det här är ytterst en nationell fråga då staten fördelar hur många nyanlända varje kommun ska ta emot/år. I Strängnäs kommun tar vi emot väldigt få nyanlända/år och vi ser inget skäl till att vi inte ska fortsätta göra det och hjälpa till så gott vi kan. Världen idag präglas av stor oro där många människor är på flykt och vi behöver visa medmänsklighet.

  NEJ
  Mia Nerby
  Gruppledare
 5. Vi anser att detta är en ickefråga. I nuläget kommer bara några få nyanlända till Strängnäs, så frågan är alltså inte relevant. Om läget förändras anser vi att Strängnäs kommun i liket med alla Sveriges kommuner ska göra en insats.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 6. Vår ingång är att vi värnar asylrätten, men vi vill också hjälpa fler flyktingar via UNHCR. Mottagandet i Sverige ska vara värdigt. En snabb och god integration är nödvändig för att minska utanförskap. För att vår kommun ska klara det måste vi framöver ta emot färre flyktingar än under denna mandatperioden. Vi vill ha ”integration från dag ett” med krav på svenskundervisning, samhällsorientering och arbete för att erhålla bidrag.

  JA
  Tomas Aldrin Walter
  Vice ordförande och kandidat till kommunfullmäktige
 7. Hur många flyktingar som kommer till Sverige och därmed Strängnäs handlar ytterst om den flyktingpolitik som beslutas av vår riksdag och regering (och den politik som förs i andra EU-länder). Som kommun är vi tvungna att ta emot de flyktingar som vi blir anvisade enligt den så kallade bosättningslagen.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 8. Kort och gott nej. Även om det inte är upp till kommunen att besluta något sådant så ska Strängnäs vara med och ta sitt ansvar.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 9. Det är inte en kommunalfråga, antalet som kommer till oss är små, vi kan ta emot fler och ska hjälpa folk i nöd. Vi vill även införa “Oskarshamnsmodellen” för att avsevärt snabbare få nyanlända i arbete. De är en lösning på vårt dilemma med för få i arbetsför ålder.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd