Kan du lova att Strängnäs kommun styrs som ett företag?

 1. Hej Kjell!
  Vi ska ha en stabil ekonomi och varje krona ska användas så effektivt som möjligt. Men vi behöver ha ett både bredare och framför allt längre tidsperspektiv i våra beslut än ett AB. Vad kommer de elever som försummas kosta kommunen framöver? Vad kommer lärarflykten att kosta? Vad kommer den ökade ohälsan och sjukskrivningarna att kosta? Och hur mycket kommer den lägre kvalitén i våra verksamheter innebära i minskad attraktivitet och inflyttning? Ett samhälle är mer komplext än ett AB.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd och 1:a namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige
 2. Vi vill ha en demokratisk styrning med god insyn, vilket inte företag har. För oss är också påverkansmöjligheter för medborgarna en viktig fråga och kundpåverkan i företagsform är inte ett alternativ för en kommunal verksamhet.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 3. Det går inte att driva en kommun på samma sätt som ett företag, då kommunen har ansvar för alla sina medborgare och måste få ut maximal utväxling på varje satsad skattekrona. En kommun måste också ha ett mycket långsiktigt perspektiv i alla sina beslut. Dock kan den ekonomiska fördelningen och uppföljningen utvecklas mer.

  NEJ
  Mia Nerby
  Gruppledare
 4. Kan inte se anledningen till det. Visst kan det finnas likheter med bland annat en långsiktig god ekonomisk planering. Men kommunen är representativ demokratiskt styrd för medborgarnas bästa. Med möjlighet till insyn, påverkan och överklagan.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 5. Det är viktigt att vi får mer kvalitet för varje skattekrona än vad vi får idag. Skattesatsen i kommunen ligger över riksgenomsnittet och kommunen har höga skulder. Detta är något KD vill ändra på. I ett företag försöker man med hjälp av aktuell och tillgänglig information ta beslut som gynnar företaget bäst ekonomiskt. I en kommun kan vi inte göra besparingar på bekostnad av en god barn- och äldreomsorg och en bra skola. Det måste dock finnas en tydlig uppföljning för att se vart pengarna går.

  NEJ
  Tomas Aldrin Walter
  Vice ordförande och kandidat till kommunfullmäktige
 6. Intressant fråga! Det finns säkert mycket som offentlig verksamhet kan lära av privat företagande. Men det finns också många tillfällen då en kommun inte kan fungera på samma sätt. Det finns verksamheter som måste få kosta pengar. Vissa saker är vi dessutom tvingade att betala för enligt lagen. Men självklart ska vi inte slösa med skattebetalarnas pengar. En kommun måste se till att investeringar ger någon form av vinst eller nytta för medborgarna, även om den inte alltid kan räknas i pengar.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 7. Tack för din fråga!
  Vi förstår din tanke med frågan, men det går tyvärr inte att styra en kommun som ett företag. Ekonomin i ett företag är alltid viktigast, men i en kommun är det alltid medborgaren som är prio ett! Däremot finns det andra vägar man kan gå med en kommuns ekonomi jämfört med hur man arbetar idag och det är något vi jobbar för dagligen. Det viktigaste är att varje skattekrona används så effektivt som möjligt och att skattebetalarna får ut maximalt av den!

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare
 8. Vi förstår tanken! Men så fungerar det inte. Besluten i en kommun bygger på demokrati. Det är förstås ytterst viktigt att ekonomin är sund och att man arbetar effektivt så att man får ut det optimala från varje skattekrona.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 9. Det finns många skillnader men även likheter mellan en kommun och ett företag. Bägge måste ha en tydlig ledning och styrning, ordning och reda inom alla områden, långsiktighet och ansvar för ett hållbart arbete. Det övergripande syftet skiljer sig dock tydligt därför är svaret nej. Vi kan lova att vi kommer försätta att se helheten och likt ett familjeägt företag ta ett långsiktigt ansvar för hela kommunen.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande