Kan du lova att stötta kraften i ideella organisationer?

 1. Vi kommer att jobba för ett tydligare och bredare föreningsstöd än vad som finns nu. Inte bara pengar utan praktiskt stöd och tillgänglighet till lämpliga lokaler för aktiviteter.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare i fullmäktige
 2. Alla förändringsprocesser och beslut som är lyckade startar alltid med en dialog och därmed ett engagemang från alla inblandade. I Strängnäs är det många som lägger ner mycket av sin tid på ideellt arbete och som brinner för det de gör. Detta ska vi givetvis ta vara på och stötta när vi utvecklar vår kommun, inte minst inom kultur- och fritidsområdet.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot i kommunstyrelsen
 3. För Kristdemokraterna är civilsamhället inklusive ideella organisationer ingen fritidssysselsättning vid sidan av näringslivet och det offentliga, utan det är mycket viktigare än så. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Sverige. Vi kämpar för att stärka civilsamhället och stötta föreningslivet. Vi vill därför återinföra och utvidga avdragsrätten för gåvor, men även stödja ideella organisationer och deras värdefulla arbete i kommunen.

  JA
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 4. Kraften i de ideella organisationerna är inte bara bra utan helt nödvändig! Kommunen kan inte driva alla frågor, det finns varken personella eller ekonomiska resurser för det. En kommun skulle ha svårt att klara alla åtaganden och inte heller vara så attraktiva som kommun om inte de ideella krafterna inom kultur, idrott, musik, folkhälsa, natur, djur, försvar och mycket mer fanns. Det är ovärderligt! Vi önskar ännu mer samverkan för att TILSAMMANS skapa mervärde för oss själva och vår kommun!

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 5. Självklart! Det ger mycket bra utväxling per satsad krona och bygger ett starkare samhälle.

  JA
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd och 1:a namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige
 6. Ja, vi kan verkligen lova att stötta de ideella krafterna! Totalt i Strängnäs kommun läggs det ner tusentals timmar per år från de ideella organisationerna. Allt ifrån djurskydd, idrott, kultur och väntjänst. Detta är ovärderligt. Utan dessa organisationer skulle vi inte klara att upprätthålla välfärden.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 7. Föreningslivet och frivillig organisationer är nödvändiga för att samhället ska fungera, och vi anser att det är viktiga och välinvesterade pengar att satsa på föreningsliv. Dessa organisationer är också en del av folkhälsan och vårt allmänna välbefinnande.

  I vårt valprogram vill vi instifta ett extra föreningsbidrag “Tryggare Strängnäs” till organisationer som bidrar med samhällstjänst och integrationsskapande aktiviteter.

  JA
  Mia Nerby
  Gruppledare
 8. Det kan vi verkligen lova! Det är och kommer än mer att vara en förutsättning att vi utvecklar och hittar ytterligare vägar att tillsammans med ideella organisationer skapa i vår kommun. Att förädla kontakterna med våra ideella organisationer och föreningar och skapar långsiktiga förutsättningar för dem att bedriva och utveckla sin verksamhet är mycket viktigt.

  JA
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande