Kan du lova att se till att inga vindkraftverk byggs i Strängnäs kommun?

 1. Tack för frågan!

  Vi är positiva till ökad produktion av förnybar energi. Givetvis ska stor hänsyn tas till omgivningen och andra aspekter i tillståndsprocessen och vissa områden är helt uteslutna. Miljöpartiet driver nationellt att grannar ska erbjudas delägarskap när verk ska byggas.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 2. Om det finns bra vindlägen och ny teknik som på ett så långt det går icke störande sätt kan använda vindens energi så ska vi möjliggöra ett användande av den kraftkällan.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 3. Det finns i nutid inte några planer på att bygga vindkraftverk i Strängnäs kommun. Men med tanke på att vi måste tänka på förnybar energi så är bland annat sol- och vindkraft att föredra. Vi kan därför inte lova att det inte kommer byggas några vindkraftverk i kommunen i framtiden. Men vi kan lova att en eventuell utbyggnad av vindkraften kommer göras med stor hänsyn till både människor och naturmiljö.

  NEJ
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 4. Där så är möjligt, förutsatt alla aspekter kring omgivning, miljö, tillstånd med mera så är vi positiva till vind som kraftkälla.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 5. Byggande av vindkraftverk innebär stora ingrepp i det omgivande landskapet och verken ger upphov till buller. Vi vet fortfarande för lite om vindkraftens konsekvenser och påverkan på miljö, natur, djurliv och människor. Dessutom har vindkraft stora investeringskostnader. Vi tror att det finns bättre sätt att fylla Strängnäsbornas behov av el, till exempel genom solkraft. Strängnäs kraftvärmeverk är också en modern anläggning med hög verkningsgrad.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 6. Om det är bra vindförhållanden, ingen skyddsvärda arter som påverkas negativt och det finns ett intresse för att bygga vindkraftverk någonstans i Strängnäs så ser vi positivt på det.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Vindkraftverk har visat sig vara en ineffektiv och osäker energikälla. Därav ställer sig SD negativa till utbyggnad av dagens vindkraftverk.

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare
 8. På senare tid har det inte funnits några intressenter som vill bygga vindkraftverk i vår kommun. Men om det kommer in förfrågningar och det inte inverkar negativt på andra intressen ser vi positivt på det.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare