Kan du lova att se till att hela landsbygden i Strängnäs kommun får tillgång till bredband?

 1. En av Centerpartiets viktigaste frågor är att det ska vara möjligt att leva, verka och bo i hela kommunen. Därför anser vi att det är självklart att alla som bor på landet också ska ha tillgång till bredband, det är en fråga om jämlikhet. Bredband/fiber är också en förutsättning för att det ska vara möjligt att etablera och driva företag på landsbygden.

  JA
  Mia Nerby
  Gruppledare
 2. Kommunerna har inte befogenhet att styra marknadsaktörernas beslut gällande var utbyggnad av fibernätet ska ske. Kommunen har däremot en stödjande roll och vi anser att det är mycket viktigt med tillgång till fiber för att hålla landsbygden levande. Det finns ett flertal olika aktörer som bygger fiberinfrastruktur i Strängnäs och vi lovar att arbeta för att fibernätet ska bli utbyggt till största möjliga grad i kommunen.

  NEJ
  Tomas Aldrin Walter
  Vice ordförande och kandidat till kommunfullmäktige
 3. Även om vi tycker att det är avgörande för en ökad digitalisering att bredband finns i större delen av Strängnäs kommun så är det bara en kommunal uppgift att underlätta och samordna utbyggnad av bredband, men vi kan inte lova att att alla får bredband (i den här mandatperioden).

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Det kan vi tyvärr inte lova eftersom marknaden styr. Men vi tycker att det är viktigt att alla i vår kommun har tillgång till bredband och på sikt kan det säkert bli verklighet.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 5. Att alla ska ha tillgång till bredband är i dag närmast en självklarhet. Bredband kan också erbjudas på flera olika sätt: via fiber, telejacket eller mobilnätet. På så sätt kan man säga att (nästan) alla har tillgång till bredband i någon form. Vi antar dock att frågan gäller just bredband via fiber, vilket vi inte kan lova att alla får eftersom det i första hand är en fråga för marknadens aktörer.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 6. Tack för din fråga!
  Det finns väldigt många småföretagare på vår vackra landsbygd som är beroende av bra tillgång snabb och bra uppkoppling. Vi stöttar all verksamhet som främjar utbyggnaden av bredband till landsbygden! Dock kan vi inte lova att tillgång finns på samtliga delar av kommunens landsbygd under kommande mandatperiod.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 7. Tack för frågan Stefan!
  Jag antar att frågan gäller bredband via fiber, som vi ser som en viktig infrastruktur som på sikt behöver komma alla till del. Marknaden styr men kommunen ska ha en pådrivande och samordnade roll. Just nu byggs det för fullt men att 100% av hushållen ska få fiber nästa mandatperiod kan vi tyvärr inte lova.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 8. Kan inte lova total tillgång till bredband men däremot lova ett så bra arbete från kommunen som är nödvändigt, för att fortsätta stimulera utbyggnaden. Målsättningen måste vara att alla som bor och arbetar i Strängnäs kommun ska kunna använda alla typer av digitala tjänster. Länsstyrelsen beslutade i våras, efter ansökan, att kommunen får 14 miljoner kr i bidrag till fiberutbyggnad på Fogdö. Fint samarbete mellan kommunen, marknadsaktör och lokala eldsjälar.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 9. Det går inte att lova att ”hela” landsbygden får tillgång till bredband kommande mandatperiod. Vi har de senaste åren varit mycket aktiva i dialogen med aktörerna på bredbandsområdet och ser en tydlig effekt i antalet anslutningar. Från ca 1000 anslutningar per år till nu över 2000 anslutningar. Vi fortsätter det arbetet med målsättningen att så många som möjligt får tillgång till bredband. Att fler väljer att ansluta sig är mycket viktigt för kommunens möjligheter att erbjuda god service.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande