Kan du lova att satsa mer på kultur än under innevarande budgetår? I så fall, vilka kommer de största satsningarna att vara?

 1. Även om vi vill se ett mer berikat kulturutbud i Strängnäs kommun, med t.ex. fler satsningar på kulturskolan, kan vi i Centerpartiet inte lova att prioritera ytterligare satsningar på kulturen. Vi anser att vi först och främst måste prioritera kommunens kärnverksamheter som idag på flera håll tyvärr brister. B.la. behöver vi satsa på mer trivsamma arbetsmiljöer för lärare och för personal inom vård och omsorg.

  NEJ
  Georg Lagerstedt Örsbäcken
  Toppkandidat
 2. Kultur är viktigt och något som vi gärna skulle prioritera. En stark och levande kultur i lokalsamhället har stor betydelse för om människor trivs på sin ort. En satsning vi vill göra på sikt är att köpa det gamla tingshuset i Strängnäs för att skapa en central mötesplats, där det bland annat finns utrymme för kulturella aktiviteter och utbyten. I det korta perspektivet kan vi dock inte lova några extra satsningar utöver dem som kommunen redan gör på kulturen.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 3. Kulturevenemang och fritidsaktiviteter skapar gemenskap och ökar tryggheten i samhället. Vi i KD pläderar för att göra Tingshuset till ett kulturhus/ mötesplats mitt i Strängnäs för både unga och gamla. Där skulle föreningslivet och övriga medborgare kunna bidra med och njuta av musik, föredrag, utställningar mm. Vi vill också satsa på ett fotomuseum, från vår fotosamling vi redan skänkt till Sörmlands museum. I Grassagården vill vi skapa ett mindre etnologiskt museum med Strängnäs historia.

  JA
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 4. Vi går till val på att öka resurserna till kulturen med 10% under kommande mandatperiod. De största satsningarna är på biblioteken och Kulturskolan. Vi vill utreda möjligheter till en multiarena som ersättning för Thomasarenan. Vi vill ha mötesplatser för alla generationer i alla kommundelar, lämpliga platser i Strängnäs är Tingshuset och i Mariefred Biohuset. Visholmen ska utvecklas för olika kulturaktiviteter. Kulturen är viktig för demokrati, integration och sociala kontakter.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 5. I årsplanen för 2018 förelog vi en ökning av kulturbudgeten med 2 miljoner, för att anställa social- och barnbibliotekarie samt minska avgift och köer till Kulturskolan. Vi vill att kommunen under nästa mandatperiod ökar det praktiska stödet till föreningar, exempelvis i form av tillgång till lokaler. En sänkning av avgiften för att hyra Paulinska salen för kulturarrangemang och konserter kan också behövas.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Kulturen är en viktig fråga för ett samhälle som håller ihop. Aktiviteter, gemenskap, känslor, samhörighet m.m. byggs upp och utvecklas inom kulturområdet. Våra kommunala kulturarbetare är mycket idérika och mycket duktiga på att använda varje krona maximalt. Kulturen innefattar allt från natur till estetik till historia o.s.v.

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 7. Tack för frågan Lasse!
  Vi kommer varken öka eller minska kulturens budget. Det hade förstås varit önskvärt men vi har valt att prioritera klimat, skola och äldreomsorg som är tre rejält eftersatta områden.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 8. Det är svårt att lova stora satsningar, med anledning av det ekonomiska läget i kommunen, men vi anser att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor, genom kvalitet och konstnärlig förnyelse. Vi står bakom utredning kring eventuell ny kulturscen. Vi vill att kulturskolan når ut till nya grupper i samhället med avgifter som ska hållas låga. Högre anslag till våra studieförbund.

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 9. Vi kommer att arbeta för att vi ska nå så långt som möjligt med vårt kulturpolitiska program utifrån den ekonomiska situation vi har. Mötesplatserna, Kulturskolan, bibliotek och att fortsatt värna det fina kulturliv vi har samt att tillsammans med aktiva aktörer utveckla nya kulturaktiviteter är viktigt för oss.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande