Kan du lova att politikerna i nämnder skall göra praktik i de verksamheter de beslutar över?

 1. Vi kan bara ha inflytande över våra egna nämndpolitiker, inte andra partiers. Vi tycker däremot förstås att politiker i nämnder tillsammans bör ha en god kunskap om de frågor de beslutar om. Praktik är inte alltid effektivt och påverkar verksamheterna, så det är inte den bästa lösningen för alla områden. Nästan alla som sitter i nämnderna är fritidspolitiker med egna jobb så det är kanske inte möjligt att vara ledig för praktik någon längre tid.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 2. Tack för frågan!
  Politikerna bör och gör ofta studiebesök i verksamheterna. Det skulle vi gärna utöka kraftigt. Att gå så långt som praktik tror jag kan bli svårt men det beror lite på hur länge du tänker dig.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 3. Att alla som sitter i någon nämnd får tillräckliga kunskaper om de verksamheter de fattar beslut om tar vi för givet. Självklart är det också bra om ledamöterna får möjlighet att göra studiebesök ute i verksamheterna. Däremot tror vi att det blir en för stor apparat att skicka alla ledamöter på praktik. Nämnderna ansvarar ofta för flera områden och det skulle bli allt för omfattande att göra praktik inom alla dessa. I vissa fall är det kanske inte ens möjligt på grund av verksamhetens art.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 4. Tack för din fråga!
  Redan idag gör vi verksamhetsbesök inom nämndernas områden. Vi har även haft ett par ledamöter i Socialnämnden som varit ute på längre verksamhetsbesök, mer liknande praktik. För att verkligen kunna fatta så bra beslut som möjligt är detta en mycket god idé. Så vi kan lova att ta med oss detta och utveckla ytterligare till kommande mandatperiod.

  JA
  Emma Boy
  Vice gruppledare Strängnäs
 5. Intentionen är god, att tillskaffa sig praktisk erfarenhet av de områden som politiken har att ansvara för. Men det är fritidspolitiker som oftast har ett eget jobb dagtid, som är invalda till nämnderna, så det kan vara svårt att genomföra. Men vi uppmuntrar gärna de ledamöter som har möjlighet, med ok från verksamheterna förstås, att delta i besök eller någon dags praktik.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 6. Vi kan lova att politikerna i nämnderna ska erbjudas utbildning och vid behov även studiebesök i verksamheterna de beslutar över. Dock kan vi inte lova att alla politiker väljer att ta del av detta. Tyvärr kan vi inte heller lova praktik inom alla verksamheter då politikerna gör detta på sin fritid och då eventuellt måste ta ledigt från sina arbeten.

  NEJ
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 7. Det är partiernas ansvar att vi har kunniga och insatta politiker i våra nämnder och styrelser.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 8. Intentionen är bra! Det fungerar dock inte i alla verksamheter, men där det fungerar tycker vi är bra. Det sker redan nu i viss mån. Studiebesök görs ganska frekvent ute i verksamheterna av politiker.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare